YAMAHA TRACER 900 2019 Bruksanvisningar (in Swedish)

YAMAHA TRACER 900 2019 Bruksanvisningar (in Swedish) TRACER 900 2019 YAMAHA YAMAHA https://www.carmanualsonline.info/img/51/51832/w960_51832-0.png YAMAHA TRACER 900 2019 Bruksanvisningar (in Swedish)

Page 41 of 104

YAMAHA TRACER 900 2019  Bruksanvisningar (in Swedish) Instrument och kontrollfunktioner
3-27
3
Byta till det lägsta läget1. Ta bort passagerarsadeln och föra- rens sadel.
2. Ta bort höjdlägesjusteraren för föra- rens sadel genom att dra den uppåt

Page 42 of 104

YAMAHA TRACER 900 2019  Bruksanvisningar (in Swedish) Instrument och kontrollfunktioner
3-28
3
MAU63062
HjälmhållareHjälmhållaren är placerad under passage-
rarsadeln. Det finns en hjälmhållarkabel i
verktygssatsen som används för att fästa
hj

Page 43 of 104

YAMAHA TRACER 900 2019  Bruksanvisningar (in Swedish) Instrument och kontrollfunktioner
3-29
3
MAU83932
Vindruta Den här modellen är utrustad med en jus-
terbar vindruta.
Lyft upp vindrutans låsspak och skjut vind-
rutan uppåt eller nedåt när du vi

Page 44 of 104

YAMAHA TRACER 900 2019  Bruksanvisningar (in Swedish) Instrument och kontrollfunktioner
3-30
3
MAU62452
Justering av framgaffeln
VARNING
MWA14671
Justera alltid fjäderförspänningen på
båda gaffelbenen lika. I annat fall kan du
få dålig stabilitet

Page 45 of 104

YAMAHA TRACER 900 2019  Bruksanvisningar (in Swedish) Instrument och kontrollfunktioner
3-31
3
TIPSNär dämpningen justeras ska justera-
ren vridas i riktning (a) så långt det går.
Räkna sedan varven eller klicken i rikt-
ning (b).
 Trots att

Page 46 of 104

YAMAHA TRACER 900 2019  Bruksanvisningar (in Swedish) Instrument och kontrollfunktioner
3-32
3
Återfjädringens dämpning
För att öka återfjädringens dämpning och
därmed göra återfjädringsdämpningen hår-
dare, ska justerskruven vridas i riktn

Page 47 of 104

YAMAHA TRACER 900 2019  Bruksanvisningar (in Swedish) Instrument och kontrollfunktioner
3-33
3
5. Slå på huvudströmbrytaren och startamotorn. (Se sidan 5-1.)
6. Slå på tillbehöret.
VARNING
MWA14361
För att förhindra elstötar och kortslut-
ning s

Page 48 of 104

YAMAHA TRACER 900 2019  Bruksanvisningar (in Swedish) Instrument och kontrollfunktioner
3-34
3
MAU44895
Avstängningssystem för tänd-
kretsSystemet förhindrar att motorn startas när
en växel är ilagd om inte kopplingshandta-
get är intryckt och si

Page 49 of 104

YAMAHA TRACER 900 2019  Bruksanvisningar (in Swedish) Instrument och kontrollfunktioner
3-35
3
JA NEJ JA NEJ JA NEJ
VARNING
Med motorn avstängd:
1. Fäll ner sidostödet.
2. Ställ in motorns stoppknapp på körläge.
3. Vrid huvudströmbrytaren till p

Page 50 of 104

YAMAHA TRACER 900 2019  Bruksanvisningar (in Swedish) För din egen säkerhet – kontroller före körning
4-1
4
MAU15599
Inspektera fordonet före varje användningstillfälle så att det är i säkert skick. Följ alltid de inspektions- och underhåll