YAMAHA TRACER 900 GT 2018 Bruksanvisningar (in Swedish)

YAMAHA TRACER 900 GT 2018 Bruksanvisningar (in Swedish) TRACER 900 GT 2018 YAMAHA YAMAHA https://www.carmanualsonline.info/img/51/51886/w960_51886-0.png YAMAHA TRACER 900 GT 2018 Bruksanvisningar (in Swedish)

Page 1 of 112

YAMAHA TRACER 900 GT 2018 Bruksanvisningar (in Swedish) DIC183
MTT850D
ÄGARENS HANDBOK
B1J-F8199-M0
[Swedish (M)]
Läs den här handboken noga innan fordonet används.

Page 2 of 112

YAMAHA TRACER 900 GT 2018 Bruksanvisningar (in Swedish) MAU81560
Läs den här handboken noga innan fordonet används. Handboken ska medfölja fordonet om det säljs.
MAU81570
Försäkran om överensstämmelse:
Härmed försäkrar YAMAHA MOTOR ELECTRONICS

Page 3 of 112

YAMAHA TRACER 900 GT 2018 Bruksanvisningar (in Swedish) Inledning
MAU10103
Välkommen till Yamaha och dess motorcykelvärld!
Som ägare av MTT850D, kan du dra fördelar av den stora erfarenhet som Yamaha besitter och den senaste teknologin vad gäller des

Page 4 of 112

YAMAHA TRACER 900 GT 2018 Bruksanvisningar (in Swedish) Viktig information om handboken
MAU10134
Speciellt viktig information i denna handbok särskiljs genom följande:
* Produkt och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.Detta är en va

Page 5 of 112

YAMAHA TRACER 900 GT 2018 Bruksanvisningar (in Swedish) Viktig information om handboken
MAU36391
MTT850D
ÄGARENS HANDBOK
©2018 av Yamaha Motor Co., Ltd.
1:a utgåvan, januari 2018
Alla rättigheter förbehållna.
Omtryck eller obehörig användning 
utan

Page 6 of 112

YAMAHA TRACER 900 GT 2018 Bruksanvisningar (in Swedish) InnehållSäkerhetsinformation...................... 1-1
Beskrivning ....................................... 2-1
Sedd från vänster ........................... 2-1
Sedd från höger..................

Page 7 of 112

YAMAHA TRACER 900 GT 2018 Bruksanvisningar (in Swedish) Innehåll
Kontroll av och smörjning av gashandtag och kabel ...............6-24
Kontroll av och smörjning av bromspedal och växelpedal.......6-24
Kontroll av och smörjning av 
broms- och koppling

Page 8 of 112

YAMAHA TRACER 900 GT 2018 Bruksanvisningar (in Swedish) 1-1
1
Säkerhetsinformation
MAU1028C
Ta ansvar som ägare
Du, som ägare till fordonet, är ansvarig för
att motorcykeln fungerar på ett säkert och
korrekt sätt.
Motorcyklar kör i ett spår.
Säk

Page 9 of 112

YAMAHA TRACER 900 GT 2018 Bruksanvisningar (in Swedish) Säkerhetsinformation
1-2
1
• Blinka alltid innan du svänger ellerbyter fil. Se till att bilisterna kan se
dig.
 Förarens och passagerarens kropps-
ställningar är viktiga för korrekt kör-
n

Page 10 of 112

YAMAHA TRACER 900 GT 2018 Bruksanvisningar (in Swedish) Säkerhetsinformation
1-3
1
Den totala vikten av förare, passagerare,
tillbehör och last får inte överstiga den max-
imala lastgränsen. En olycka kan inträffa
om du kör ett överlastat fordon.
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 120 next >