YAMAHA TRACER 900 GT 2018 Bruksanvisningar (in Swedish)

YAMAHA TRACER 900 GT 2018 Bruksanvisningar (in Swedish) TRACER 900 GT 2018 YAMAHA YAMAHA https://www.carmanualsonline.info/img/51/51886/w960_51886-0.png YAMAHA TRACER 900 GT 2018 Bruksanvisningar (in Swedish)

Page 21 of 112

YAMAHA TRACER 900 GT 2018  Bruksanvisningar (in Swedish) Instrument och kontrollfunktioner
3-7
3
Varningslampan bör tändas i några sekun-
der och sedan slockna när fordonet startas.
Om varningslampan inte tänds ska du be
en Yamaha-återförsäljare kon

Page 22 of 112

YAMAHA TRACER 900 GT 2018  Bruksanvisningar (in Swedish) Instrument och kontrollfunktioner
3-8
3
Aktivering och inställning av farthållar-
systemet1. Tryck på farthållarströmbrytaren “ ” som sitter på vänster styrhandtag.
Farthållarsystemets
ind

Page 23 of 112

YAMAHA TRACER 900 GT 2018  Bruksanvisningar (in Swedish) Instrument och kontrollfunktioner
3-9
3
Tryck på farthållarströmbrytaren för att
stänga av farthållarsystemet. “ ”-indike-
ringslampan och “SET”-indikeringslampan
slocknar.TIPSKörhastig

Page 24 of 112

YAMAHA TRACER 900 GT 2018  Bruksanvisningar (in Swedish) Instrument och kontrollfunktioner
3-10
3
MAU84301
DisplayFöljande alternativ finns på skärmen. Hastighetsmätare
 Varvräknare
 Bränslemätare
 Informationsdisplay
 Visning för vä

Page 25 of 112

YAMAHA TRACER 900 GT 2018  Bruksanvisningar (in Swedish) Instrument och kontrollfunktioner
3-11
3
Bränslemätare
Bränslemätaren visar hur mycket bränsle
det finns i bränsletanken. Displaysegmen-
ten i bränslemätaren rör sig från “F” (full)
mot

Page 26 of 112

YAMAHA TRACER 900 GT 2018  Bruksanvisningar (in Swedish) Instrument och kontrollfunktioner
3-12
3
TIPSIndikatorn slocknar och snabbväxlingssys-
temet är inte tillgängligt om ett fel detekte-
ras i snabbväxlingssystemet. Låt en
Yamaha-återförsäljare

Page 27 of 112

YAMAHA TRACER 900 GT 2018  Bruksanvisningar (in Swedish) Instrument och kontrollfunktioner
3-13
3
Varningsikoner
Kylvätsketemperaturvarning “ ”
Ikonen tänds om kylvätsketemperaturen
når 117 °C eller högre. Stoppa fordonet och
stäng av motorn. Lå

Page 28 of 112

YAMAHA TRACER 900 GT 2018  Bruksanvisningar (in Swedish) Instrument och kontrollfunktioner
3-14
3
Öppna och använda MENU
Följande åtgärder med rullningshjulet är
vanliga när du öppnar, väljer och navigerar
på MENU-skärmen och i dess moduler.
Lån

Page 29 of 112

YAMAHA TRACER 900 GT 2018  Bruksanvisningar (in Swedish) Instrument och kontrollfunktioner
3-15
3
TIPSDu kan inte ändra namn på underhållsalter-
nativen.“Unit”
Med den här modulen kan du växla vis-
ningsenhet mellan kilometer och mile.
När du anv

Page 30 of 112

YAMAHA TRACER 900 GT 2018  Bruksanvisningar (in Swedish) Instrument och kontrollfunktioner
3-16
3
Ställa in bakgrund1. Välj “Wallpaper” på MENU-skärmen.
2. Välj läget som du vill justera (välj DAYför skärminställningar på dagen och
NIGHT för