Alfa Romeo 159 2008 Instrukcja obsługi (in Polish)

Alfa Romeo 159 2008 Instrukcja obsługi (in Polish) 159 2008 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31875/w960_31875-0.png Alfa Romeo 159 2008 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 31 of 303

Alfa Romeo 159 2008  Instrukcja obsługi (in Polish) 29BEZPIECZE¡STWOLAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATYW RAZIE AWARIIOBS¸UGA I
KONSERWACJADANE 
TECHNICZNESPIS
ALFABETYCZNYDESKA
ROZDZIELCZA
I STEROWANIEURUCHAMIANIE
SILNIKA I JAZDA
PODÂWIETLENIE 
OBRO

Page 32 of 303

Alfa Romeo 159 2008  Instrukcja obsługi (in Polish) 30BEZPIECZE¡STWO
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE AWARIIOBS¸UGA I
KONSERWACJADANE 
TECHNICZNESPIS
ALFABETYCZNYDESKA
ROZDZIELCZA
I STEROWANIEURUCHAMIANIE
SILNIKA I JAZDA
Strefa Êrodkowa w

Page 33 of 303

Alfa Romeo 159 2008  Instrukcja obsługi (in Polish) 31BEZPIECZE¡STWOLAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATYW RAZIE AWARIIOBS¸UGA I
KONSERWACJADANE 
TECHNICZNESPIS
ALFABETYCZNYDESKA
ROZDZIELCZA
I STEROWANIEURUCHAMIANIE
SILNIKA I JAZDA
A0E0074m
rys. 25„M

Page 34 of 303

Alfa Romeo 159 2008  Instrukcja obsługi (in Polish) 32BEZPIECZE¡STWO
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE AWARIIOBS¸UGA I
KONSERWACJADANE 
TECHNICZNESPIS
ALFABETYCZNYDESKA
ROZDZIELCZA
I STEROWANIEURUCHAMIANIE
SILNIKA I JAZDA
Wybór „Data“

Page 35 of 303

Alfa Romeo 159 2008  Instrukcja obsługi (in Polish) 33BEZPIECZE¡STWOLAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATYW RAZIE AWARIIOBS¸UGA I
KONSERWACJADANE 
TECHNICZNESPIS
ALFABETYCZNYDESKA
ROZDZIELCZA
I STEROWANIEURUCHAMIANIE
SILNIKA I JAZDA
Na wyÊwietlaczu sta

Page 36 of 303

Alfa Romeo 159 2008  Instrukcja obsługi (in Polish) 34BEZPIECZE¡STWO
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE AWARIIOBS¸UGA I
KONSERWACJADANE 
TECHNICZNESPIS
ALFABETYCZNYDESKA
ROZDZIELCZA
I STEROWANIEURUCHAMIANIE
SILNIKA I JAZDA
Regulacja czu∏o

Page 37 of 303

Alfa Romeo 159 2008  Instrukcja obsługi (in Polish) 35BEZPIECZE¡STWOLAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATYW RAZIE AWARIIOBS¸UGA I
KONSERWACJADANE 
TECHNICZNESPIS
ALFABETYCZNYDESKA
ROZDZIELCZA
I STEROWANIEURUCHAMIANIE
SILNIKA I JAZDA
OSTRZE˚ENIE
Ka˝de

Page 38 of 303

Alfa Romeo 159 2008  Instrukcja obsługi (in Polish) 36BEZPIECZE¡STWO
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE AWARIIOBS¸UGA I
KONSERWACJADANE 
TECHNICZNESPIS
ALFABETYCZNYDESKA
ROZDZIELCZA
I STEROWANIEURUCHAMIANIE
SILNIKA I JAZDA
Uaktualnianie daty

Page 39 of 303

Alfa Romeo 159 2008  Instrukcja obsługi (in Polish) 37BEZPIECZE¡STWOLAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATYW RAZIE AWARIIOBS¸UGA I
KONSERWACJADANE 
TECHNICZNESPIS
ALFABETYCZNYDESKA
ROZDZIELCZA
I STEROWANIEURUCHAMIANIE
SILNIKA I JAZDA
Odblokowanie zamka d

Page 40 of 303

Alfa Romeo 159 2008  Instrukcja obsługi (in Polish) 38BEZPIECZE¡STWO
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE AWARIIOBS¸UGA I
KONSERWACJADANE 
TECHNICZNESPIS
ALFABETYCZNYDESKA
ROZDZIELCZA
I STEROWANIEURUCHAMIANIE
SILNIKA I JAZDA
Zu˝ycie paliwaJe