Alfa Romeo 159 2010 Návod na použitie a údržbu (in Slovak)

Alfa Romeo 159 2010 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) 159 2010 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31884/w960_31884-0.png Alfa Romeo 159 2010 Návod na použitie a údržbu (in Slovak)

Page 1 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) POUŽÍVANIE A ÚDRŽBAALFA
159
SERVICE
SLOVENSKÁ
Alfa 159 cop. LUM SK 3-04-2009 13:57 Pagina 1

Page 2 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Návod na použitie a údržbu (in Slovak)

Page 3 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) V tomto návode na používanie a údržbu sú popísané všetky verzie Alfa 159, preto berte do
úvahy iba informácie týkajúce sa vybavenia, motora a verzie vozidla, ktorú ste si kúpili vy. Vá

Page 4 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) MUSÍTE SI PREâÍTAË!
DOPΩ≈ANIE POHONN¯CH HMÔT
Benzínové motory: do vozidla čerpajte výlučne bezolovnatý benzín s oktánovým číslom (RON), ktoré
nie je nižšie ako 95.
Naftové mot

Page 5 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) DOPLNKOVÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIA
Ak si po zakúpení automobilu prajete nainštalovať príslušenstvo, ktoré si vyžaduje elektrické napájanie (s rizikom
postupného vybitia batérie), obráťte

Page 6 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) Záručná knižka 
S každým novým vozidlom sa zákazníkovi odovzdá aj Záručná knižka, v ktorej sú uvedené predpisy týkajúce sa
služieb servisnej siete Alfa Romeo a spôsoby poskytovania

Page 7 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) SYMBOLY V TOMTO NÁVODE
Symboly uvedené na tejto stránke označujú témy , ktorým by ste mali venovať maximálnu pozornosť.
Upozornenie. Nedodržanie 
alebo nedokonalé dodržanie týchto
predpi

Page 8 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) 6
BEZPEČNOSŤ
KONTROLKY 
A SPRÁVY
V NÚDZI
ÚDRŽBA A 
STAROSTLIVOSŤ
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ABECEDNÝ 
INDEX
PALUBNÁ 
DOSKA A
OVLÁDAČE
NAŠTARTOVANIE
A JAZDA
P P
A A
L L
U U
B B
N N
Á Á
  
D D
O O

Page 9 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) PRÍSTROJOVÁ DOSKA
A0E0056mobr. 1
1.Bočné nastaviteľné a nasmerovateľné prívodné otvory vzduchu - 2. Otvory na prívod vzduchu na odrosenie/odmrazenie
bočných predných okien- 3.Páčka na

Page 10 of 331

Alfa Romeo 159 2010 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) PRÍSTROJOVÁ
DOSKA
A.Tachometer (indikátor rýchlosti) 
B.Kontrolky - C. Otáčkomer
D. Multifunkčný displej
hcmKontrolky iba 
u dieselových verzií 
U dieselových verzií je stupnica 
otáčko
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 340 next >