CITROEN C5 2012 Návod na použitie (in Slovak)

CITROEN C5 2012 Návod na použitie (in Slovak) C5 2012 CITROEN CITROEN https://www.carmanualsonline.info/img/9/45835/w960_45835-0.png CITROEN C5 2012 Návod na použitie (in Slovak)
Trending: phone, change language, USB port, airbag, stop start, ECU, audio

Page 1 of 340

CITROEN C5 2012 Návod na použitie (in Slovak)

Page 2 of 340

CITROEN C5 2012 Návod na použitie (in Slovak)  VÁŠ NÁVOD 
NA INTERNETE!
 
 
Citroën vám ponúka bezplatné a jednoduché 
prezeranie palubnej dokumentácie na 
internete, prístup k jej histórii a k najnovším 
informáciám.   
 
Pripo

Page 3 of 340

CITROEN C5 2012 Návod na použitie (in Slovak) !
 Vaše vozidlo má časť vybavenia, opísaného v tejto 
príručke, v závislosti od úrovne vyhotovenia a para-
metrov stanovených v krajine, v ktorej sa predáva. 
 Montáž výbavy alebo ele

Page 4 of 340

CITROEN C5 2012 Návod na použitie (in Slovak) Monochromatický displej C 43
Farebný displej 16/9 (MyWay) 45
Farebný displej 16/9 s vysokým 
rozlíšením (NaviDrive 3D) 47�„
�„
�„
II - MULTIFUNKČNÉ DISPLEJE 43 �Î 48
Vetranie 49
Au

Page 5 of 340

CITROEN C5 2012 Návod na použitie (in Slovak) OBSAH
Ukazovatele smeru 116
Výstražná svetelná signalizácia 116
Zvuková výstraha 116
Núdzový alebo 
asistenčný hovor 116
Detekcia podhustenia 
pneumatík 117
Systémy posilňovača brzd

Page 6 of 340

CITROEN C5 2012 Návod na použitie (in Slovak) 4 
V EXTERIÉRI VOZIDLA 
 Stop & Start 
 Tento systém dá počas zastave-
nia premávky motor dočasne do 
pohotovostného režimu (červená 
na semafóre, zápchy, iné...). Motor 
sa automaticky

Page 7 of 340

CITROEN C5 2012 Návod na použitie (in Slovak) 5 
ZOZNÁMENIE sa s VOZIDLOM
  
 
A. 
 Rozloženie / Zloženie kľúča. 
  
B. 
 Jednoduché zamknutie vozidla 
(jediným stlačením) alebo super-
uzamknutie vozidla (dve po sebe 
nasledujúce st

Page 8 of 340

CITROEN C5 2012 Návod na použitie (in Slovak) 6 
ZOZNÁMENIE sa s VOZIDLOM
  
Túto operáciu je možné vykonávať 
len ak vozidlo stojí. 
 
  
 
�) 
 Otvorte dvere vodiča. 
  
�) 
 Na odblokovanie potiahnite za ovlá-
dač A 
. 
 
 
Ot

Page 9 of 340

CITROEN C5 2012 Návod na použitie (in Slovak) 7 
ZOZNÁMENIE sa s VOZIDLOM  
 
� 
 129 
V INTERIÉRI VOZIDLA 
 
 
Elektrická parkovacia brzda 
 
 Elektrická parkovacia brzda združuje funkciu automatického zatiahnu-
tia pri vypnutí motora

Page 10 of 340

CITROEN C5 2012 Návod na použitie (in Slovak) 8 
ZOZNÁMENIE sa s VOZIDLOM
MIESTO VODIČA 
  
 
1. 
 Ovládače funkcií otvárania okien / spätné zrkadlá / 
detská bezpečnostná poistka. 
  
2. 
 Pamäť nastavenia sedadla vodiča. 
  
3
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 340 next >
Trending: USB port, change language, ECU, phone, stop start, airbag, audio