Hyundai Tucson 2019 Kullanım Kılavuzu (in Turkish)

Hyundai Tucson 2019 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Tucson 2019 Hyundai Hyundai https://www.carmanualsonline.info/img/35/19700/w960_19700-0.png Hyundai Tucson 2019 Kullanım Kılavuzu (in Turkish)

Page 31 of 710

Hyundai Tucson 2019  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 2-7
Aracınızın güvenlik sistemi
El ile ayarlama
İleri veya geri ayarlama
Koltuğu ileri ve geri hareket ettirmek
için:
1. Koltuk kaydırma ayar kolunu yuka-
rı çekiniz ve tutunuz.
2. Koltuğu

Page 32 of 710

Hyundai Tucson 2019  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 2-8
Koltuk arkalığı eğimi
Koltuk arkalığını yatırmak için:
1. Koltuk arkalığı topuzunu geriye
doğru döndürünüz.
2. Dikkatle koltuğa yaslanın ve koltuk
arkalığını istediğiniz p

Page 33 of 710

Hyundai Tucson 2019  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 2-9
Aracınızın güvenlik sistemi
Koltuk minderi yükseklik ayarı
(Sürücü koltuğu için) 
Koltuk minderinin yüksekliğini değiş-
tirmek için:
• Koltuk minderini alçaltmak için kolu
birk

Page 34 of 710

Hyundai Tucson 2019  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 2-10
Koltuk hasarını önlemek için:
• Koltuklar en uç konuma geldi-
ğinde ayar düğmesine basmayı
bırakınız.
• Motor kapatıldıktan sonra artık
koltukları daha fazla ayarlamayı-
nız

Page 35 of 710

Hyundai Tucson 2019  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 2-11
Aracınızın güvenlik sistemi
2
Koltuk arkalığını yatırma
Araç hareket halinde iken arkalık
yatırılmış konumda oturmak tehlikeli
olabilir. Emniyet kemeri takılı olsa
bile, koruma s

Page 36 of 710

Hyundai Tucson 2019  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 2-12
Aracınızın güvenlik sistemi
Bel desteği (Sürücü koltuğu için,
varsa)
• Bel desteği düğmesine basılarak
bel desteği ayarlanabilir.
• Desteği arttırmak için, düğmenin
(1) ö

Page 37 of 710

Hyundai Tucson 2019  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 2-13
Aracınızın güvenlik sistemi
Arka koltuklar
Arka koltuğun katlanması
Arka koltuk arkalıkları, uzun eşyala-
rın taşınmasını kolaylaştırmak ya da
aracın bagaj kapasitesini artırmak

Page 38 of 710

Hyundai Tucson 2019  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 2-14
4. Koltuk arkalığı katlama kolunun ön
kısmını yukarı kaldırınız, sonra
aracın önüne doğru koltuğu katla-
yınız. Koltuk arkalığını dik konu-
muna geri getirdiğiniz zaman,
da

Page 39 of 710

Hyundai Tucson 2019  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 2-15
Aracınızın güvenlik sistemi
2
Kol dayanağı
Kol dayanağı, arka koltuk ortasına
yerleştirilmiştir. Kol dayanağını kul-
lanmak için, koltuk arkalığından aşa-
ğıya doğru çekini

Page 40 of 710

Hyundai Tucson 2019  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 2-16
Aracınızın güvenlik sistemi
Koltuk başlığı
Aracın ön ve arka koltuklarında ayar-
lanabilir koltuk başlıkları vardır.
Koltuk başlıkları yolcular için konfor
sağlar, fakat daha