OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26130/w960_26130-0.png OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 91 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky89
Zostávajúca životnosť olejovej
náplne je zobrazená v Ponuka
Informácie o vozidle .
Ponuka a funkcia sa môže vybrať
tlačidlami na páčke ukazovateľov
smeru

Page 92 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 90Prístroje a ovládacie prvky
Ukazovatele na prístrojovej doske

Page 93 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky91
Ukazovatele na strednom paneli
Žiarovka ukazovateľa
smeru O svieti či bliká zeleno.
Krátko sa rozsvieti
Parkovacie svetlá sa zapnú.
BlikáAktivuje ukazovateľ s

Page 94 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 92Prístroje a ovládacie prvky9Varovanie
Príčinu poruchy nechajte
neodkladne odstrániť v servise.
Systém airbagov, napínače
bezpečnostných pásov 3 58, 3 55.
Systém ochrany pri prevráten

Page 95 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky939Varovanie
Zastavte. Nepokračujte v jazde.
Obráťte sa na servis.
Svieti po zapnutí zapaľovania, ak je
zatiahnutá parkovacia brzda 3 147.
Použite pedál - Symbol

Page 96 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 94Prístroje a ovládacie prvkyRadenie nahor
[ je indikované ako symbol alebo sa
objaví ako celá stránka v
informačnom centre vodiča vtedy,
keď sa odporúča preradenie na vyšší prevodový

Page 97 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky95
Žeravenie je aktivované. Aktivuje saiba pri nízkych vonkajších teplotách.
Odlučovač pevných častíc
pre vznetové motory
% symbol svieti alebo bliká žlto.

Page 98 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 96Prístroje a ovládacie prvky9Varovanie
Ak motor nebeží, budete musieť
pri brzdení a riadení vyvinúť oveľa väčšiu silu. Posilňovač bŕzd bude
fungovať aj pri aktivovanej funkcii
Autost

Page 99 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky97Zadné svetlo do hmlyr svieti žlto.
Zadné svetlo do hmly svieti 3 120.
Tempomat m svieti bielo alebo zeleno.
Svieti bielo Systém je zapnutý.
Svieti zeleno Tempoma

Page 100 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 98Prístroje a ovládacie prvky
■Ponuka Informácie o vozidle X
■ Ponuka Informácie o jazde/
palive W
■ Ponuka informácií ECO s
Niektoré zo zobrazených funkcií sa
líšia podľa toho, č