OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26130/w960_26130-0.png OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 141 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda139
Funkciu Autostop signalizuje ručička
v polohe AUTOSTOP na otáčkomere.
Počas aktívnej funkcie sa zachová výkon kúrenia a bŕzd.
Výstraha
Asistent riadenia môže byť
znížený po

Page 142 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 140Jazda
Ak sa páka voliča posunie z polohy
neutrálu predtým, než sa uvoľní pedál spojky, rozsvieti sa kontrolka -
alebo sa zobrazí ako symbol v informačnom centre vodiča.
Kontrolka - 3

Page 143 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda141Výfuk motora9Nebezpečenstvo
Výfukové plyny vznikajúce pri
spaľovaní paliva v motore,
obsahujú jedovatý oxid uhoľnatý, ktorý je bez farby a bez zápachu.
Vdychovanie tohto oxidu je

Page 144 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 142JazdaVýstraha
Ak sa proces čistenia preruší,
hrozí vážne poškodenie motora.
Čistenie prebehne najrýchlejšie pri
vysokých otáčkach a zaťažení
motora.
Po dokončení samočinného č

Page 145 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda143Páka voličaP=parkovacia poloha, kolesá sú
zablokované, túto polohu voľte
len v stojacom vozidle so
zatiahnutou parkovacou
brzdouR=spätný chod, zaraďte len v
stojacom vozidleN=neutrá

Page 146 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 144Jazda
Kľúč zapaľovania môžete vytiahnuť
len vtedy, keď je voliaca páka v
polohe P.
Manuálny režim
Presuňte voliacu páku z polohy D
smerom doľava a potom dopredu alebo dozadu.
<=Zara

Page 147 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda145
K dispozícii je len najvyšší prevodovýstupeň. V závislosti od povahy
poruchy môže byť
druhý prevodový stupeň tiež k
dispozícii v manuálnom režime.
Preraďujte len keď vozidl

Page 148 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 146JazdaMechanická
prevodovka
Spiatočku raďte len v stojacom
vozidle. Po uplynutí 3 sekúnd po
zošliapnutí pedálu spojky stlačte
uvoľňovacie tlačidlo na voliacej páke
a zaraďte prevod.
Ak

Page 149 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda147
Ak niektoré z kolies začne javiť sklon
k zablokovaniu, začne systém ABS
regulovať brzdný tlak v príslušnom
kolese. Vozidlo zostane riaditeľné,
dokonca i pri prudkom brzdení.
Hneď

Page 150 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 148Jazda
Kontrolka R 3 92.
Elektrická parkovacia brzda
Použitie v stojacom vozidle
Potiahnite spínač m na približne
jednu sekundu. Elektrická parkovacia
brzda sa použije automaticky s
adekvá