OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26130/w960_26130-0.png OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 151 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda149
Kontrolka m bliká: elektrická
parkovacia brzda nie je úplne
zatiahnutá alebo uvoľnená. Ak
nepretržito bliká, uvoľnite elektrickú
parkovaciu brzdu a skúste zatiahnuť
znova.
Brzdov

Page 152 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 150Jazda
Systém TC je funkčný po každom
naštartovaní motora, hneď ako
zhasne kontrolka b.
Keď systém TC pracuje, bliká b.
9 Varovanie
Nenechajte sa na základe tohto
bezpečnostného prvku

Page 153 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda151
Systém ESC je funkčný po každom
naštartovaní motora, hneď ako
zhasne kontrolka b.
Keď systém ESC pracuje, bliká b.
9 Varovanie
Nenechajte sa na základe tohto
bezpečnostného prv

Page 154 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 152Jazda
Deaktivácia režimov SPORT a
TOUR opätovným stlačením
príslušného tlačidla.
V každom jazdnom režime Flex Ride
zapája do siete nasledujúce
elektronické systémy:
■ Kontinuálne

Page 155 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda153
NORMÁLNY režim
Všetky nastavenia systémov majú
štandardné hodnoty.
Ovládanie režimu jazdy V manuálne zvolených jazdných
režimoch SPORT, TOUR alebo
NORMAL, ovládanie režimu jazd

Page 156 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 154Jazda
Nepoužívajte tempomat pre
udržiavanie konštantnej rýchlosti,
keď to nie je rozumné.
Pri automatickej prevodovke aktivujte tempomat len v automatickom
režime.
Kontrolka m 3 97.
Zapnu

Page 157 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda155
Automatická deaktivácia:■ rýchlosť vozidla klesne pod cca. 30 km/h,
■ rýchlosť vozidla stúpne nad cca. 200 km/h,
■ stlačí sa pedál brzdy,
■ stlačí sa pedál spojky na dlh

Page 158 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 156Jazda
Nastavenie obmedzenia
rýchlosti
S aktívnym obmedzovačom rýchlosti
podržte koliesko otočené do strany
RES/+ alebo ho opakovane krátko
otáčajte do strany RES/+, až kým sa
požadov

Page 159 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda157
Obmedzovač rýchlosti vypnete a
uloženú rýchlosť odstránite aj
stlačením tlačidla m pre aktiváciu
tempomatu alebo vypnutím
zapaľovania.
Varovanie pred čelnou
zrážkou
Varovanie

Page 160 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 158Jazda
Stlačte tlačidlo V, aktuálne
nastavenie sa zobrazí v Informačnom
centre vodiča. Stlačte znovu tlačidlo
V , aby ste zmenili citlivosť
upozornenia.Upozornenie vodiča
Zelená kontrolka