OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2014 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26128/w960_26128-0.png OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 191 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo1899Nebezpečenstvo
Systém zapaľovania a xenónové
svetlomety používajú extrémne
vysoké napätie. Nedotýkajte sa
ich.
Kapota motora
Otvorenie
Zatiahnite za uvoľňovac

Page 192 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 190Starostlivosť o vozidlo
Kontrolu vykonávajte s vozidlom na
vodorovnom povrchu. Motor musí mať prevádzkovú teplotu a byť
vypnutý najmenej 5 minút.
Vytiahnite mierku, dočista ju utrite,
zas

Page 193 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo191Chladivo motoraChladiaca kvapalina poskytuje
ochranu proti zamrznutiu približne do
-28 °C. V severských krajinách s
veľmi nízkymi teplotami chladiaca
kvapalina plnená

Page 194 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 192Starostlivosť o vozidloVýstraha
Iba kvapalina ostrekovača sdostatočnou koncentráciou
nemrznúcej kvapaliny poskytuje
dostatočnú ochranu v prípade
nízkej teploty a náhleho poklesu teploty.

Page 195 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo193
Akumulátory nepatria do domáceho
odpadu. Musia sa zlikvidovať vo
vhodnej recyklačnej zberni.
Ak necháte vozidlo zaparkované po
dobu dlhšiu než štyri týždne, mô

Page 196 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 194Starostlivosť o vozidlo14,6 voltov. V opačnom prípade
sa môže poškodiť akumulátor
vozidla.
Štartovanie pomocou štartovacích
káblov 3 226.
Výstražný štítok
Význam symbolov: ■ Ž

Page 197 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo195Výmena žiarovky
Vypnite zapaľovanie a vypnite
príslušný spínač alebo zatvorte
dvere.
Novú žiarovku držte len za päticu!
Nedotýkajte sa skla žiarovky holými
ru

Page 198 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 196Starostlivosť o vozidlo
2. Otočte držiakom žiarovky protismeru hodinových ručičiek a
vyberte ho. Vytiahnite objímku
žiarovky z reflektora.
3. Odpojte držiak žiaroviek z konektora stlače

Page 199 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo197Adaptívne predné
svetlomety9 Nebezpečenstvo
Systém adaptívnych predných
svetlometov používa xenónové svetlomety.
Xenónové svetlomety pracujú s
mimoriadne vysok

Page 200 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 198Starostlivosť o vozidloHmlové svetlá
Žiarovky sú prístupné zo spodnej
strany vozidla.
1. Otočte držiakom žiarovky proti smeru hodinových ručičiek avyberte ho z reflektora.
2. Odpojte o