OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26134/w960_26134-0.png OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 121 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie119
Dynamické osvetlenie zákruty
Kužeľ svetla sa otáča podľa polohy
volantu a rýchlosti, tým zlepší
osvetlenie zákrut.
Kontrolka f 3 98.
Osvetlenie rohu
V ostrej zatáčke aleb

Page 122 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 120Osvetlenie
Vypnutie
Jedenkrát stlačte páčku indikátora.
Deaktivuje sa aj zapnutím predných
svetiel do hmly.
Ak sa aktivuje svetelný klaksón, keď sú zapnuté diaľkové svetlá, asistent

Page 123 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie121
Aktivácia
Aktivácia inteligentnej regulácie
svetiel a automatických diaľkových
svetiel sa zapína naraz
dvojnásobným stlačením páčky
indikátora. Môžu byť aktivované pri

Page 124 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 122Osvetlenie
V prípade nehody spojenej s
nafúknutím airbagov sa výstražné
svetlá automaticky zapnú.
Ukazovatele smeru a
zmeny jazdného pruhupáčka nahor=pravé smerové
svetlopáčka nadol=

Page 125 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie123Parkovacie svetlá
Pri parkovaní vozidla je možné
aktivovať parkovacie svetlá na jednej
strane:
1. Vypnite zapaľovanie.
2. Presuňte páčku ukazovateľov smeru úplne hore (pravéo

Page 126 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 124Osvetlenie
Otočte kolieskom A a držte, kým
nedosiahnete želaný jas.
Na vozidlách so svetelným senzorom sa môže jas nastaviť, iba keď sú
vonkajšie svetlá zapnuté a svetelný
senzor de

Page 127 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie125Osvetlenie
Osvetlenie vstupu
Uvítacie osvetlenie
Pri odomknutí vozidla pomocou
rádiového diaľkového ovládača sa na
krátku dobu zapnú uvítacie svetlá:
■ svetlomety
■ zadné

Page 128 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 126Osvetlenie
Osvetlenie sa vypne okamžite, ak pri
otvorených dverách vodiča
potiahnete páčku ukazovateľov
smeru smerom k volantu.
Aktiváciu, deaktiváciu a trvanie tejto
funkcie je možné zm

Page 129 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia127KlimatizáciaKlimatizácia ................................ 127
Ventilačné otvory .......................135
Údržba ....................................... 136Klimatizácia
Systém

Page 130 of 265

OPEL CASCADA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 128Klimatizácia
Odstránenie zahmlenia anámrazy
■ Stlačte tlačidlo V: ventilátor sa
automaticky prepne na vyššiu
rýchlosť, vzduch je smerovaný na čelné okno.
■ Nastavte ovládací prv