OPEL CASCADA 2015 Instruksjonsbok

OPEL CASCADA 2015 Instruksjonsbok CASCADA 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/38728/w960_38728-0.png OPEL CASCADA 2015 Instruksjonsbok

Page 1 of 243

OPEL CASCADA 2015 Instruksjonsbok OPEL CascadaInstruksjonsbok

Page 2 of 243

OPEL CASCADA 2015 Instruksjonsbok

Page 3 of 243

OPEL CASCADA 2015 Instruksjonsbok Innledning...................................... 2
Kort og viktig .................................. 6
Nøkler, dører og vinduer ..............19
Seter og sikkerhetsutstyr .............44
Oppbevaring

Page 4 of 243

OPEL CASCADA 2015 Instruksjonsbok 2InnledningInnledning

Page 5 of 243

OPEL CASCADA 2015 Instruksjonsbok Innledning3Opplysninger om denne
bilen Skriv inn opplysninger om bilen din påforrige side, så vet du hvor du har
dem. Denne informasjonen finner du
i avsnittene "Service og vedlikehold"
og &

Page 6 of 243

OPEL CASCADA 2015 Instruksjonsbok 4InnledningFare, Advarsel og Merk9Fare
Tekst merket med 9 Fare indike‐
rer mulig livsfare. Dersom slik in‐
formasjon ikke følges, kan det
medføre livsfare.
9 Advarsel
Tekst merket med 9 Advar

Page 7 of 243

OPEL CASCADA 2015 Instruksjonsbok Innledning5

Page 8 of 243

OPEL CASCADA 2015 Instruksjonsbok 6Kort og viktigKort og viktigDette må du vite før du
kjørerLåse opp bilen
Trykk knappen c kortvarig for å låse
opp dørene og bagasjelokket. Åpne
dørene ved å dra i håndtaket.
Mykt tak 3 3

Page 9 of 243

OPEL CASCADA 2015 Instruksjonsbok Kort og viktig7Justering av seteneJustering av setet i
lengderetningen
Trekk i håndtaket, forskyv setet, slipp
håndtaket.
Setestilling 3 46, justering av se‐
tene 3 47.
9 Fare
Sitt ikke nærmere

Page 10 of 243

OPEL CASCADA 2015 Instruksjonsbok 8Kort og viktig
Elektrisk setejustering
Bruke bryteren 1:
forover/bakover=lengdejusteringopp/ned=høydejusteringopp/ned i
fronten=justering av hel‐
ningen
Bruke bryteren 2:
forover/bakover=justerin
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 250 next >