OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26147/w960_26147-0.png OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 231 of 271

OPEL CASCADA 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo229môže spôsobiť pri priamom
kontakte zranenie a hmotné
škody.
● Nikdy sa nepohybujte v blízkosti akumulátora s otvoreným ohňomalebo zdrojom iskier.
● Vybitý aku

Page 232 of 271

OPEL CASCADA 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 230Starostlivosť o vozidlo3. Nechajte obidva motory bežať navoľnobeh približne 3 minúty, s
pripojenými káblami.
4. Zapnite elektrické spotrebiče (napr. svetlomety, vyhrievanie
zadného okna)

Page 233 of 271

OPEL CASCADA 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo231Výstraha
Jazdite pomaly. Nejazdite trhavo.
Príliš veľké ťažné sily môžu
poškodiť vozidlo.
Ak motor nebeží, budete musieť pri
brzdení a riadení vyvinúť ove

Page 234 of 271

OPEL CASCADA 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 232Starostlivosť o vozidloVýstraha
Jazdite pomaly. Nejazdite trhavo.
Príliš veľké ťažné sily môžu
poškodiť vozidlo.
Po dokončení vlečenia odskrutkujte
ťažné oko v smere chodu hodino

Page 235 of 271

OPEL CASCADA 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo233Výstraha
Vždy používajte čistiaci
prostriedok s hodnotou pH od
štyri do deväť.
Nepoužívajte čistiace prostriedky
na horúcich povrchoch.
Výstraha
Po umývaní al

Page 236 of 271

OPEL CASCADA 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 234Starostlivosť o vozidloĽad, znečistenie a neustále stieranie
suchých okien spôsobí poškodenie
alebo dokonca zničenie líšt stieračov.
Kolesá a pneumatiky
Nepoužívajte čistiace zariad

Page 237 of 271

OPEL CASCADA 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo235Plastové a gumové dielyPlastové a gumové diely je možné
čistiť rovnakým čistiacim
prostriedkom, ktorý sa používa na
čistenie karosérie. Ak je treba,
použite

Page 238 of 271

OPEL CASCADA 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 236Servis a údržbaServis a údržbaVšeobecné informácie...............236
Servisné informácie .................236
Odporúčané kvapaliny, mazivá
a súčasti .................................

Page 239 of 271

OPEL CASCADA 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Servis a údržba237prívesu, jazda v horách, jazda na
nekvalitných a piesčitých povrchoch
ciest, zvýšené znečistenie vzduchu,
prítomnosť piesku a vysokého
obsahu prachu vo vzduchu, jazda v

Page 240 of 271

OPEL CASCADA 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 238Servis a údržbaDexos je najnovšia kvalita
motorového oleja poskytujúca
optimálnu ochranu zážihových a
vznetových motorov. Ak nie je k
dispozícii, použite motorové oleje inej uvedenej k