OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO 2014 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26152/w960_26152-0.png OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 91 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie89OsvetlenieVonkajšie osvetlenie vozidla........89
Osvetlenie interiéru ......................92
Osvetlenie .................................... 95Vonkajšie osvetlenie
vozidla
Spínač sv

Page 92 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 90OsvetlenieNastavenie sklonu
svetlometov
Manuálne nastavenie sklonu
svetlometov
Prispôsobenie dosahu svetlometov
zaťaženiu vozidla, aby ste predišli
oslňovaniu ostatných účastníkov
cestnej

Page 93 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie91Výstražné svetlá
Ovláda sa pomocou tlačidla ¨.
Ukazovatele smeru a
zmeny jazdného pruhuPáčka
nahor=pravé smerové svetloPáčka
nadol=ľavé smerové svetlo
Ak je páčka posunu

Page 94 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 92OsvetlenieZadné svetlá do hmly
Ovláda sa stlačením tlačidla r.
Zadné svetlo do hmly je možné
zapnúť iba v prípade, že je zapnuté
zapaľovanie a svietia svetlomety
alebo obrysové svetl

Page 95 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie93
3. Stlačením tlačidla R alebo S
zvýšte alebo znížte zobrazenú
hodnotu.
4. Krátko stlačte SETq, aby ste
potvrdili zmeny a automaticky sa
vrátili na predchádzajúcu
obrazovku

Page 96 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 94Osvetlenie
Predné vnútorné osvetlenie
vozidla so svetlami na čítanie
Stredná poloha spínača: automatické osvetlenie interiéru.
Dá sa ovládať jednotlivo alebo spolu
pomocou spínača 7,

Page 97 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie95
zadné dvere / výklopné zadné dvere
alebo posuvné bočné dvere a
centrálny spínač je v strednej polohe.
Zapnite svetlo do polohy trvalého
svietenia stlačením vrchnej časti
cen

Page 98 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 96KlimatizáciaKlimatizáciaKlimatizácia .................................. 96
Ventilačné otvory .......................100
Údržba ....................................... 101Klimatizácia
Systém

Page 99 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia97
■Nastavte ovládací prvok distribúcie
vzduchu na V.
■ Zapnite vyhrievanie zadných okien Ü .
■ Bočné vetracie otvory podľa potreby otvorte a nastavte na okná
dverí.
■

Page 100 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 98Klimatizácia
Maximálne chladenieNa krátku dobu otvorte okná, aby sa
rýchlo vyvetral horúci vzduch.
■ Zapnite klimatizáciu n.
■ Systém recirkulácie vzduchu 4 je
zapnutý.
■ Nastavte