OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO 2014 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26152/w960_26152-0.png OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 101 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia99
■Zapnite n.
■ Nastavte požadovanú teplotu.
Prednastavenie teploty Teploty je možné nastaviť na
požadovanú hodnotu.
Pre maximálne pohodlie meňte
teplotu iba v malých krok

Page 102 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 100Klimatizácia
Ak nepotrebujete ochladzovať alebo
vysušovať vzduch, opätovným
stlačením tlačidla n vypnite
chladenie. Ušetríte tým palivo.
Manuálny režim recirkulácie
vzduchu
Ovláda

Page 103 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia101
Stredové vetracie otvory
Pre otvorenie vetracieho otvoru
posuňte gombík doľava.
Smer prúdenia vzduchu nastavte
natočením vetracieho otvoru.
Pre zatvorenie vetracieho otvoru
pos

Page 104 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 102KlimatizáciaPravidelné uvedenie
klimatizácie do činnosti Aby bol trvalo zachovaný optimálny
výkon, musí byť chladenie raz za
mesiac na niekoľko minút zapnuté,
bez ohľadu na počasie a

Page 105 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda103JazdaRady pre jazdu ........................... 103
Startovanie a prevádzka ............103
Výfuk motora .............................. 108
Mechanická prevodovka ............109
Automatizov

Page 106 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 104JazdaPolohy spínača
zapaľovaniaSTOP=Zámok volantu uvoľnený,
zapaľovanie vypnutéMAR=Zapaľovanie zapnuté, pri
vznetovom motore:
žeravenieAVV=ŠtartovanieŠtartovanie motora
Manuálna prevo

Page 107 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda105
Zahrievanie turbomotoraPo naštartovaní môže byť dostupný
krútiaci moment motora na krátky čas obmedzený, obzvlášť keď je teplota
motora nízka. Toto obmedzenie je
spôsobené pr

Page 108 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 106Jazda
Aktivácia
Systém stop-štart je k dispozícii ak je naštartovaný motor, vozidlo je v
pohybe a sú splnené všetky
podmienky uvedené nižšie v tejto
sekcii.
Vypnutie
Systém stop-štart

Page 109 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda107
■ systém ovládania klimatizácieumožňuje automatické zastavenie
■ nie je aktívna funkcia samočistenia
odlučovača pevných častíc
■ vozidlo sa pohlo od poslednej aktivácie fu

Page 110 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 108Jazda
Ak je vozidlo na svahu z kopca,
zaraďte spiatočku. Natočte predné
kolesá smerom k obrubníku.
■ Zamknite vozidlo.
Poznámky
V prípade nehody spojenej s
nafúknutím airbagov sa motor