OPEL COMBO 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL COMBO 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) COMBO 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26153/w960_26153-0.png OPEL COMBO 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 11 of 69

OPEL COMBO 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod11
1m ON/OFF : Zapnutie /
vypnutie ................................. 14
2 FM : Zmena zdroja zvuku
na rádio FM ........................... 24
Prepnutie voľby pásma FM (FM1, FM2, FM Autostore) .

Page 12 of 69

OPEL COMBO 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 12Úvod
Ovládacie prvky na volante

Page 13 of 69

OPEL COMBO 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod13
1Â / MENU ............................. 57
Krátke stlačenie:
Otvorenie ponúk ...................14
Krátke stlačenie:
Potvrdenie možností ponúk ..57
Telefón - Krátke stlačenie:
Pri

Page 14 of 69

OPEL COMBO 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 14ÚvodPoužitieOvládanie rádia s CD
prehrávačom:
Informačný systém obsahuje funkcie
rádia a prehrávača CD, ako aj
rozličné nastavenia rádia a zvuku,
ktoré je možné upraviť.
Informač

Page 15 of 69

OPEL COMBO 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod15
■ Opakovane stláčajte BAND pre
prepnutie voľby vlnového pásma
(FM1, FM2, FMT Autostore, AM).
Stlačte a podržte BAND pre
automatické uloženie staníc.
■ Stlačte tlačidlá staní

Page 16 of 69

OPEL COMBO 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 16Úvod
Poznámky
Automatické nastavenie hlasitosti
zruší funkciu stlmenia/
pozastavenia.
Hlasitosť závislá od rýchlosti
Ak je hlasitosť závislá od rýchlosti
( 3 20), tak sa automaticky
pr

Page 17 of 69

OPEL COMBO 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod17
Ovládanie systému hands-free:Systém hands-free obsahuje
ovládacie prvky na volante pre
ovládanie telefónu s Bluetooth,
čítačky správ SMS a prehrávača médií, ako aj pre aktiváci

Page 18 of 69

OPEL COMBO 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 18Úvod
Čítačka správ SMS
Najdôležitejšie funkcie čítačky správ
sa ovládajú nasledovne:
■ Posúvanie sa v textových správach: Stlačte R alebo S.
■ Výber zobrazenej textovej spr

Page 19 of 69

OPEL COMBO 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod19
Pre otvorenie ponuky Nastavenia
zvuku stlačte tlačidlo AUDIO na
informačnom systéme.
Výber nastavení zvuku
Zo zobrazenej ponuky vyberte
požadované nastavenie zvuku:
Rádio s CD prehr

Page 20 of 69

OPEL COMBO 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 20Úvod
■Rock
■ USER (POUŽÍVATEĽ)
Požadované nastavenie vyberte pomocou tlačidla _ alebo 6.
Používateľský ekvalizér
V ponuke Ekvalizér zvoľte USER
(POUŽÍVATEĽ) .
Stlačte a podr
Page:   < prev 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ... 70 next >