OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26156/w960_26156-0.png OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 141 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo139
Zatlačte bezpečnostnú západku a
otvorte kapotu motora.
Zaistite vzperu kapoty.
Ak je pri zapnutej funkcii Autostop
otvorená kapota, motor sa z
bezpečnostných dôvodo

Page 142 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 140Starostlivosť o vozidlo
Odporúčame použitie motorového
oleja rovnakej triedy aký bol použitý
pri poslednej výmene.
Hladina motorového oleja nesmie
prekročiť značku MAX na mierke.
Výs

Page 143 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo141vodu z vodovodu. Pevne namontujte
viečko. Nechajte skontrolovať
koncentráciu chladiacej kvapaliny a odstrániť príčinu úniku chladiacej
kvapaliny v servise.
Kvapalina

Page 144 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 142Starostlivosť o vozidloBrzdová kvapalina9Varovanie
Brzdová kvapalina je jedovatá a
korozívna. Vyvarujte sa kontaktu s očami, pokožkou, tkaninami a
lakovanými povrchmi.
Brzdová kvapalina mu

Page 145 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo143Nabíjanie akumulátora vozidla9Varovanie
Ak pri nabíjaní batérie vo vozidle
so systémom stop-štart používate nabíjačku, uistite sa, že napätie
neprekročí hodno

Page 146 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 144Starostlivosť o vozidloLišta stierača na zadných
výkyvných dverách
Zdvihnite rameno stierača, stlačte a
podržte príchytku a odpojte lištu
stierača.
Nasaďte lištu stierača jemne
nakl

Page 147 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo145Halogénové svetlomety
Svetlomety majú samostatné
systémy pre stretávacie svetlá/
obrysové svetlo 1 (vonkajšia
žiarovka), diaľkové svetlá/svetlo pre
jazdu cez d

Page 148 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 146Starostlivosť o vozidlo
2. Vyberte žiarovku z objímky avymeňte žiarovku.
3. Zasuňte držiak žiarovky do reflektora.
4. Pre zaistene otočte v smere chodu hodinových ručičiek.
5. Odstráň

Page 149 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo147Hmlové svetlá
Žiarovky nechajte vymeniť v
odbornom servise.
Zadné svetlá
1. Odskrutkujte tri pridržiavacie skrutky.
2. Odmontujte teleso svetla z vozidla.
3. Odpojte

Page 150 of 197

OPEL COMBO 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 148Starostlivosť o vozidlo10. Namontujte teleso svetla dokarosérie a uistite sa, že je
správne umiestnené. Dotiahnite
tri pridržiavacie skrutky.
11. Zapnite zapaľovanie, zapnite a skontrolujte