OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO 2017 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26157/w960_26157-0.png OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 101 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie99OsvetlenieVonkajšie osvetlenie vozidla........99
Spínač svetiel ............................ 99
Diaľkové svetlá ........................ 100
Svetelný klaksón .....................1

Page 102 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 100OsvetlenieDiaľkové svetlá
Pri prepínaní zo stretávacích svetiel
na diaľkové svetlá zatlačte páčku
dopredu. Ak chcete prepnúť na
stretávacie svetlá, potiahnite páčku.
V závislost

Page 103 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie101Poznámky
Vodič zostáva zodpovedný za
zapnutie stretávacích svetiel v
prípade potreby, napr. pri jazde cez tunel alebo v noci.
Funkcia svetiel pre jazdu cez deň sa
aktivuje/deaktiv

Page 104 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 102OsvetlenieOpätovným stlačením > vypnete
predné hmlové svetlá.
Zadné svetlá do hmly
Ovláda sa tlačidlom ø.
Zadné svetlo do hmly je možné
zapnúť iba v prípade, že je zapnuté
zapa

Page 105 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie103Štandardná verzia Informačného
centra vodiča
1. Jedným stlačením SETq otvorte
ponuku nastavení.
2. Stláčaním R alebo S
prechádzajte možnosťami
ponuky, kým sa na displej

Page 106 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 104OsvetleniePredné vnútorné osvetlenie
vozidla
Stredná poloha spínača: automatické osvetlenie interiéru.
Pre manuálne ovládanie, keď sú
dvere zatvorené, stlačte sklo na
oboch stranách.

Page 107 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie105Vyberateľné zadné vnútorné
osvetlenie
V závislosti od modelového variantu
sa vyberateľné zadné vnútorné
osvetlenie rozsvieti, keď sa otvoria
zadné dvere / výklopné zadné

Page 108 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 106Osvetlenie3. Pritiahnite páčku ukazovateľovsmeru smerom k volantu.
4. Do dvoch minút znova použite páčku smeroviek.
Tento postup je možné opakovať
maximálne sedemkrát v maximálnom rozp

Page 109 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia107KlimatizáciaKlimatizácia................................ 107
Systém kúrenia a vetrania .......107
Elektronicky riadená klimatizácia ............................. 109
Ventilačné

Page 110 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 108Klimatizácia● Zapnite vyhrievanie zadnýchokien Ü.
● Bočné vetracie otvory podľa potreby otvorte a nastavte na
okná dverí.
● Pre súčasné zohriatie priestoru pre nohy nastavte ovlá