OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO 2017 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26157/w960_26157-0.png OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 111 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia109Maximálne chladenieNa krátku dobu otvorte okná, aby sarýchlo vyvetral horúci vzduch.
● Zapnite klimatizáciu n.
● Systém recirkulácie vzduchu 4 je zapnutý.
● Nastavte o

Page 112 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 110Klimatizácia●Zapnite klimatizáciu n.
● Nastavte požadovanú teplotu.
Prednastavenie teploty
Teploty je možné nastaviť na
požadovanú hodnotu.
Pre maximálne pohodlie meňte
teplotu iba

Page 113 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia111Systém klimatizácie ochladzuje a
odvlhčuje (vysušuje) vzduch, keď je
vonkajšia teplota nad určitou
hodnotou. Preto sa môže tvoriť
kondenzácia odkvapkávajúca zo
spodku vozi

Page 114 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 112KlimatizáciaStredové vetracie otvory, bočné
vetracie otvory
Pre otvorenie vetracieho otvoru
posuňte gombík doľava.
Smer prúdenia vzduchu nastavte
natočením vetracieho otvoru.
Pre zatvoren

Page 115 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda113JazdaRady pre jazdu........................... 113
Kontrola nad vozidlom .............113
Riadenie .................................. 114
Startovanie a prevádzka ............114
Zábeh novéh

Page 116 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 114JazdaRiadenieAk sa posilňovač riadenia vypne z
dôvodu vypnutia motora alebo
poruchy systému, vozidlo je naďalej
ovládateľné, avšak s vynaložením
väčšieho úsilia.Výstraha
Nikdy nenec

Page 117 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda115Vznetový motor: otočte kľúčom do
polohy 1 kvôli predhrievaniu a
čakajte, kým kontrolka ! nezhasne.
Kľúčom nakrátko otočte do polohy 2 a
uvoľnite.
Pred opätovným naštartovan

Page 118 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 116Jazda4. Úplne zapnite ľavé smerovésvetlo.
5. Vypnite ľavé smerové svetlo. 6. Zopakujte kroky 2, 3, 4 a 5.
7. Otočte kľúčom zapaľovania do polohy 0.9 Nebezpečenstvo
Ak pocítite zápach

Page 119 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda117AutostopAk má vozidlo nízku rýchlosť, alebo
ak stojí, nasledujúcim postupom
aktivujte funkciu Autostop:
● Zošliapnite pedál spojky
● Nastavte páku voliča do neutrálu
● Uvoľni

Page 120 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 118JazdaOchrana proti vybitiu akumulátora
vozidla
Na zabezpečenie spoľahlivého
reštartovania motora je v systéme
stop-štart implementovaných
niekoľko prvkov zabraňujúcich vybitiu akumuláto