OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO 2017 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26157/w960_26157-0.png OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 161 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo159Combi, Combo Tour
Náradie a vybavenie na zdvíhanie
vozidla sú uložené v batožinovom priestore za panelom na pravej
strane.
Výmena kolesa 3 166.
Náhradné koleso 3

Page 162 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 160Starostlivosť o vozidloVýkon 3 187.
Smerové pneumatiky
Smerové pneumatiky musia byť
namontované tak, aby sa otáčali v
správnom smere. Správny smer
otáčania je vyznačený symbolom
(napr

Page 163 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo161Ak má byť tlak vzduchu v
pneumatikách znížený alebo zvýšený
na vozidlách so systémom
sledovania tlaku vzduchu v
pneumatikách, vypnite zapaľovanie.
Teplotná zá

Page 164 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 162Starostlivosť o vozidloAk sa rozsvieti kontrolka w pri nižších
teplotách a zhasne po prejdení určitej
vzdialenosti, môže to byť indikátorom
nastávajúceho poklesu tlaku vzduchu v pneuma

Page 165 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo163
Zákonom stanovená minimálna hĺbkadezénu (1,6 mm ) sa dosiahla, keď sa
objaví na pneumatike indikátor
opotrebenia (TWI). Ich poloha je
vyznačená na boku pneumatiky

Page 166 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 164Starostlivosť o vozidloReťaze na pneumatiky je povolené
použiť iba na predné kolesá.
Používajte len reťaze s drobnými
článkami, ktoré nezvýšia behúň ani
bok pneumatiky o viac ako

Page 167 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo165
5. Naskrutkujte pružnú plniacuhadicu na ventil pneumatiky.
6. Spínač kompresora musí byť v polohe J.
7. Zapojte prípojku kompresora do elektrickej zásuvky alebo do

Page 168 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 166Starostlivosť o vozidlo
Ak je tlak v pneumatikách vyšší
než 1,8 baru, upravte ho na
správnu hodnotu. Opakujte
postup, kým tlak neprestane unikať.
Ak tlak poklesol pod 1,8 baru,
vozidlo nem

Page 169 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo167Vykonajte nasledujúce prípravy a
dodržujte nasledujúce pokyny:
● Zaparkujte vozidlo na rovine, na pevnom a nekĺzavom povrchu.Predné kolesá musia smerovaťpriamo dop

Page 170 of 203

OPEL COMBO 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 168Starostlivosť o vozidlo
4. Zdvihák nastavte na požadovanúvýšku. Umiestnite ho priamo pod
zdvíhacím bodom tak, aby
nedošlo ku skĺznutiu zdviháka.
Keď je zdvihák správne
zarovnaný, ot