OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO E 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26169/w960_26169-0.png OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 181 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda179
Aktivovanie funkcie nastavením
rýchlosti
Adaptívny tempomat sa musí
aktivovať manuálne pri rýchlostiach v
rozmedzí 30 km/h až 180 km/h.
V prípade vozidiel s automatickou
prevodovkou

Page 182 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 180JazdaObnovenie uloženej rýchlostiPosuňte ručné koliesko do polohy
RES/+ pri rýchlosti nad 30 km/h.
Adaptívny tempomat sa aktivuje s
uloženou nastavenou rýchlosťou.
Prevzatie rýchlostné

Page 183 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda181Elektrická parkovacia brzda 3 166.9 Varovanie
Keď systém deaktivujete alebo
zrušíte, vozidlo nebude ďalej
udržiavané v zastavenej pozícii a môže sa pohybovať. Vždy buďte
priprave

Page 184 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 182JazdaAdaptívny tempomat je deaktivovaný,
ale nie je vypnutý. Posledná uložená
nastavená rýchlosť zostane v pamäti
pre neskoršie použitie.
Adaptívny tempomat sa automaticky
deaktivuje,

Page 185 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda183● Adaptívny tempomatnepoužívajte pri ťahaní prívesu.
● Adaptívny tempomat nepoužívajte na cestách so
sklonom väčším ako 10 %.
Zákruty
Adaptívny tempomat počíta
predpoklad

Page 186 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 184JazdaZohľadnenie kopcov9Varovanie
Adaptívny tempomat nepoužívajte
na strmých kopcoch.
Výkon systému na kopcoch závisí od
rýchlosti vozidla, zaťaženia vozidla,
dopravných podmienok a od

Page 187 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda185AktiváciaSystém varovania pred čelnou
zrážkou rozpoznáva vozidlá a funguje
automaticky v každej rýchlosti v
rozmedzí od 5 km/h do 85 km/h. Systém rozpoznáva stojace vozidlá,
ak r

Page 188 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 186JazdaObmedzenia systémuVarovanie pred čelnou zrážkou
upozorňuje len na vozidlá, no
reagovať môže aj na iné objekty.
V nasledujúcich prípadoch nemusí
varovanie pred čelnou zrážkou
de

Page 189 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda187Systém zahŕňa:● Núdzové automatické brzdenie● varovanie pred čelnou zrážkou
● ochrana chodcov vpredu
Núdzové automatické brzdenie Po aktivácii systému príprave bŕzd a
tes

Page 190 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 188Jazda● pri detekcii vozidla priobmedzenej viditeľnosti
spôsobenej poveternostnými
podmienkami, napríklad v hmle,
daždi alebo snehu
● počas jazdy v noci
● poškodené alebo polepené če