OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2015.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26184/w960_26184-0.png OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 141 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda139
Motor sa vypne, ale zapaľovanie
ostane zapnuté.Vozidlá s automatizovanou
mechanickou prevodovkou
Keď vozidlo stojí a je zošliapnutý
brzdový pedál, funkcia Autostop je
aktivovaná aut

Page 142 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) 140Jazda
Reštartovanie motora vodičomVozidlá s mechanickou prevodovkou
Ak chcete reštartovať motor,
zošliapnite pedál spojky.
Po reštartovaní motora kontrolka D v
informačnom centre vodiča

Page 143 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda141smerom nahor, pred vypnutím
zapaľovania zaraďte prvý
prevodový stupeň alebo
posuňte voliacu páku do polohy
P . Na svahu smerom hore
natočte predné kolesá smerom
od obrubníka.
Ak je

Page 144 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) 142Jazda
akéhokoľvek oznámenia. Filter sa
čistí pravidelným spaľovaním častíc
sadze pri vysokej teplote. Proces
prebehne automaticky za určitých
nastavených podmienok a môže trvať až

Page 145 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda143
dobu pokračovať v jazde, a to nízkou
rýchlosťou vozidla a s nízkymi
otáčkami motora.Automatická
prevodovka
Automatická prevodovka umožňuje
automatické radenie (automatický
reži

Page 146 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) 144JazdaPáka voličaP=parkovacia poloha, kolesá sú
zablokované, túto polohu voľte
len v stojacom vozidle so
zatiahnutou parkovacou brzdouR=spätný chod, zaraďte len v
stojacom vozidleN=neutrá

Page 147 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda145
ParkovanieZatiahnite parkovaciu brzdu a
zaraďte polohu P.
Kľúč zapaľovania môžete vytiahnuť len vtedy, keď je voliaca páka v
polohe P.
Manuálny režim
Voliacu páku presuňte do

Page 148 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) 146JazdaPoruchaV prípade poruchy sa rozsvieti
kontrolka g. Okrem toho sa v
informačnom centre vodiča (DIC)
zobrazí upozornenie. Správy vozidla
3 107.
Prevodové stupne sa už nebudú
preraďova

Page 149 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda147Mechanická
prevodovka
Ak chcete zaradiť spiatočku, stlačte
pedál spojky a potom stlačte
uvoľňovacie tlačidlo na voliacej páke
a zaraďte prevod.
Ak sa Vám spiatočku nepodarí
zarad

Page 150 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) 148JazdaDisplej prevodovky
V automatickom režime je jazdný
program indikovaný prostredníctvom D v informačnom centre vodiča.
V manuálnom režime je indikované
M a číslo zvoleného prevodov