OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2015.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26184/w960_26184-0.png OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 201 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo199Výmena lišty stierača
Zdvihnite ramena stierača, pokým
nezostane v zdvihnutej polohe.
Zatlačte západky na oboch stranách,
nakloňte lištu stierača o 90° smerom
k

Page 202 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) 200Starostlivosť o vozidlo
Obrysové svetlo/svetlo pre jazdu cez
deň (1)
Stretávacie svetlá (2)
Diaľkové svetlá (3)
Predné ukazovatele smeru 3 204.
Stretávacie svetlá
1. Otáčajte vekom (2

Page 203 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo201
Diaľkové svetlá
1. Otáčajte vekom (3) proti smeruhodinových ručičiek a vyberte ho.
2. Stlačte sponu, aby ste uvoľnilidržiak žiarovky. Vytiahnite
objímku žiaro

Page 204 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) 202Starostlivosť o vozidlo
2. Stlačte obe spony dokopy avytiahnite objímku žiarovky z
telesa svetlometu.
3. Žiarovku vyberiete z objímky tak, že ju vytiahnete.
4. Vymeňte žiarovku za novú a

Page 205 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo203
2. Otočte držiakom žiarovky protismeru hodinových ručičiek avyberte ho. Vytiahnite objímku
žiarovky z reflektora.
3. Vyberte žiarovku z konektora tak, že ju odist

Page 206 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) 204Starostlivosť o vozidloPredné smerovky
Predné ukazovatele smeru sú
vybavené žiarovkami s dlhou
životnosťou, ktoré sa nedajú meniť.
V prípade chybnej žiarovky s dlhou
životnosťou sa o

Page 207 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo205
5. Vyberte a vymeňte žiarovku tak,že žiarovku mierne zatlačíte do
objímky a otočíte ju proti smeru
hodinových ručičiek:
Koncové svetlo/brzdové svetlo 1
Svetl

Page 208 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) 206Starostlivosť o vozidlo
4.Vyberte žiarovku tak, že ju mierne
zatlačíte do objímky a otočíte ju
proti smeru hodinových ručičiek.
Vymeňte žiarovku.
5. Vložte objímku žiarovky do konzo

Page 209 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo207
3. Vytiahnite žiarovku z držiakažiarovky a vymeňte ju.
4. Vložte držiak žiarovky a otočte ním v smere hodinových ručičiek.
5. Vložte ľavý koniec svetla, posu

Page 210 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) 208Starostlivosť o vozidlo
3. Vyberte držiak žiarovky z telesasvietidla jeho otočením v
protismere chodu hodinových
ručičiek.
4. Vytiahnite žiarovku z držiaka žiarovky a vymeňte ju.
5. Vlo