OPEL CORSA 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26182/w960_26182-0.png OPEL CORSA 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 91 of 259

OPEL CORSA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky89
Ukazovatele na strednom paneli
Žiarovka ukazovateľa
smeru O svieti či bliká zeleno.
Krátko sa rozsvieti
Parkovacie svetlá sa zapnú.
BlikáJe aktivovaný ukazova

Page 92 of 259

OPEL CORSA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 90Prístroje a ovládacie prvky
Svieti
Po naštartovaní motora minimálne
35 sekúnd, pokým sa nezapne
bezpečnostný pás.
Ak si nezapnutý bezpečnostný pás
zapnete počas jazdy.
Bliká
Po rozbe

Page 93 of 259

OPEL CORSA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky91Kontrolka nesprávnej
funkcie
Symbol Z svieti alebo bliká žlto.
Rozsvieti sa pri zapnutí zapaľovania
a krátko po naštartovaní motora
zhasne.
Ak sa rozsvieti poč

Page 94 of 259

OPEL CORSA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 92Prístroje a ovládacie prvky
Systém ABS 3 147.
Radenie rýchlostí
Je indikované R s číslom
nasledujúceho vyššieho
prevodového stupňa, keď sa
odporúča preradenie na vyšší
prevodový

Page 95 of 259

OPEL CORSA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky93
SvietiPorucha v systéme. V informačnom
centre vodiča sa objaví varovná
správa alebo kód upozornenia.
Môžete pokračovať v jazde. Systém
nie je funkčný. Jaz

Page 96 of 259

OPEL CORSA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 94Prístroje a ovládacie prvky
1. Zošliapnite spojku.
2. Nastavte páku voliča na neutrál. 3. Čo najskôr bezpečne opustite prúd vozidiel, aby ste nebránili ich
pohybu.
4. Vypnite zapaľovanie

Page 97 of 259

OPEL CORSA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky95
Svetlá do hmly svietia 3 116.
Zadné svetlo do hmly
r svieti žlto.
Zadné svetlo do hmly svieti 3 116.
Tempomat
m svieti bielo alebo zeleno.
Svieti bielo
Systém j

Page 98 of 259

OPEL CORSA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 96Prístroje a ovládacie prvky
V prípade potreby sa objaví
nasledujúca indikácia:
■ varovné hlásenia 3 103
■ indikácia preradenia rýchlostného stupňa 3 92
■ indikácia režimu jazdy

Page 99 of 259

OPEL CORSA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky97
Displej vyššej úrovne
Stránky menu displeja vyššej úrovne
sú zvolené stlačením tlačidla MENU
na páčke ovládania smerových
svetiel. Symboly hlavnej ponu

Page 100 of 259

OPEL CORSA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 98Prístroje a ovládacie prvky
■ teploty
■ navigácia
■ prázdna stránka
Výber a indikácia je rôzna v
displejoch základnej, strednej a
vyššej úrovne.
Denné počítadlo kilometrov 1 a 2