OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA F 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26199/w960_26199-0.png OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 171 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo169
Zatlačte bezpečnostnú západku
nahor a otvorte kapotu motora.
Nasaďte podperu kapoty.
Zavretie
Pred zatvorením kapoty zatlačte
podperu do držiaka.
Sklopte kapotu a z

Page 172 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 170Starostlivosť o vozidloVytiahnite mierku, dočista ju utrite,
zasuňte dovnútra k dorazu na
rukoväti, vytiahnite ju a prečítajte
hladinu motorového oleja.
Ak hladina motorového oleja klesla

Page 173 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo1719Varovanie
Pred otvorením viečka nechajte
vychladnúť motor. Opatrne otvorte viečko, pričom pomaly uvoľňujte
pretlak.
Na doplnenie použite zmes
koncentrátu chladiac

Page 174 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 172Starostlivosť o vozidlo
Hladina brzdovej kvapaliny musí byť
medzi značkami MIN a MAX .
Ak je hladina kvapaliny pod úrovňou MIN , vyhľadajte pomoc v servise.
Brzdová a spojková kvapalina
3

Page 175 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo173Ochrana proti vybitiu
Napätie akumulátora
Keď sa zníži napätie akumulátora
vozidla, v informačnom centre vodiča sa objaví výstražná správa.
Počas jazdy vozidl

Page 176 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 174Starostlivosť o vozidloDeaktivácia režimu úspory energie
Režim úspory energie sa po
opätovnom naštartovaní motora
automaticky deaktivuje. Nechajte
motor bežať, aby sa akumulátor
dostato

Page 177 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo175Zadné sklo
Nadvihnite rameno stierača. Uvoľnite
lištu stierača podľa obrázka a
demontujte ju.
Lištu stierača namontujte mierne natočenú voči ramenu stierača aza

Page 178 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 176Starostlivosť o vozidloStretávacie svetlá (1)
1. Potiahnutím vyberte ochrannýkryt.
2. Vytiahnite objímku žiarovky zkrytu reflektora.
3. Odpojte žiarovku od objímkyžiarovky a vymeňte žia

Page 179 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo1772. Otáčajte objímku žiarovky protismeru hodinových ručičiek, aby
sa odpojila, a vytiahnite ju z reflektora.
3. Vložte novú objímku žiarovky do krytu reflektora.
4

Page 180 of 237

OPEL CORSA F 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 178Starostlivosť o vozidlo3. Odpojte žiarovku od objímkyžiarovky a vymeňte žiarovku.
4. Vložte objímku žiarovky do krytu reflektora.
5. Nasaďte ochranný kryt.
Zadné svetlá Zadné svetlá