OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2017.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26201/w960_26201-0.png OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 181 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda179Nasadenie tyče s guľovou hlavou
Zasuňte napnutú tyč s guľovou
hlavou do otvoru a pevne ju zatlačte
hore, až sa počuteľne zaistí.
Otočná rukoväť zaklapne späť do
východiskovej

Page 182 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 180JazdaAk chcete tyč s guľovou hlavou
odomknúť, otvorte ochranný kryt,
otočte kľúčom do polohy c.
Vytiahnite otočnú rukoväť a otáčajte
ju doprava, až na doraz. Vytiahnite
tyč s guľ

Page 183 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo181Starostlivosť o
vozidloVšeobecné informácie ...............182
Príslušenstvo a modifikácie vozidla .................................... 182
Skladovanie vozidla ......

Page 184 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 182Starostlivosť o vozidloVšeobecné informácie
Príslušenstvo a modifikácie vozidla
Odporúčame používať originálne
náhradné dielce a príslušenstvo a
dielce schválené výrobným závo

Page 185 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo183● Skontrolujte hladinu motorovéhooleja.
● Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny.
● Ak je to nutné, namontujte evidenčné číslo.
Recyklácia vozidla po uplynut

Page 186 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 184Starostlivosť o vozidlo
Posuňte bezpečnostnú poistku
smerom doľava a otvorte kapotu
motora.
Kapota drží otvorená samočinne.
Ak sa pri aktivovanej funkcii Autostop
otvorí kapota, motor sa

Page 187 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo185Odporúčame použitie motorového
oleja rovnakej triedy aký bol použitý
pri poslednej výmene.
Hladina motorového oleja nesmie
prekročiť značku MAX na mierke.
Výst

Page 188 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 186Starostlivosť o vozidlovodu z vodovodu. Pevne namontujte
viečko. Nechajte skontrolovať
koncentráciu chladiacej kvapaliny a
odstrániť príčinu úniku chladiacej
kvapaliny v servise.
Kvapalina

Page 189 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo187Akumulátor vozidla
Akumulátor vozidla je bezúdržbový
za predpokladu, že charakter jazdy
umožní dostatočné nabitie
akumulátora. Jazda na krátke
vzdialenosti a ča

Page 190 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 188Starostlivosť o vozidloNabíjanie akumulátora vozidla9Varovanie
Ak pri nabíjaní batérie vo
vozidlách so systémom stop-štart
používate nabíjačku, uistite sa, že napätie neprekročí ho