OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26205/w960_26205-0.png OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 191 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda1899Varovanie
Počas zasúvania sa nedotýkajte
otočnej rukoväte.
Odomknite tyč s guľovou hlavou
otočením kľúčom do polohy e.
Vyberte kľúč a zavrite ochranný kryt.
Oko pre poistné

Page 192 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 190Starostlivosť o vozidloStarostlivosť o
vozidloVšeobecné informácie ...............191
Príslušenstvo a modifikácie vozidla .................................... 191
Skladovanie vozidla ......

Page 193 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo191Všeobecné informácie
Príslušenstvo a modifikácie vozidla
Odporúčame používať originálne
náhradné dielce a príslušenstvo a
dielce schválené výrobným závo

Page 194 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 192Starostlivosť o vozidlo● Skontrolujte hladinu motorovéhooleja.
● Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny.
● Ak je to nutné, namontujte evidenčné číslo.
Recyklácia vozidla po uplynut

Page 195 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo193
Posuňte bezpečnostnú poistku
smerom doľava a otvorte kapotu
motora.
Kapota drží otvorená samočinne.
Ak sa pri aktivovanej funkcii Autostop
otvorí kapota, motor sa

Page 196 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 194Starostlivosť o vozidloPodľa variantu motora sa používajú
rôzne mierky.
Odporúčame použitie motorového
oleja rovnakej triedy aký bol použitý
pri poslednej výmene.
Hladina motorového

Page 197 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo195vodu z vodovodu. Pevne namontujte
viečko. Nechajte skontrolovať
koncentráciu chladiacej kvapaliny a odstrániť príčinu úniku chladiacej
kvapaliny v servise.
Kvapalina

Page 198 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 196Starostlivosť o vozidloAkumulátor vozidlaAkumulátor vozidla je bezúdržbovýza predpokladu, že charakter jazdy
umožní dostatočné nabitie
akumulátora. Jazda na krátke
vzdialenosti a čast

Page 199 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo197Výstražný štítok
Význam symbolov:● Žiadne iskry, otvorený plameň ani fajčenie.
● Vždy si zakryte oči. Výbušné plyny môžu spôsobiť oslepenie
alebo zran

Page 200 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 198Starostlivosť o vozidloZadné sklo
Nadvihnite rameno stierača. Uvoľnite
lištu stierača podľa obrázka a
demontujte ju.
Lištu stierača namontujte mierne natočenú voči ramenu stierača aza