OPEL GRANDLAND X 2018.5 Сопственички прирачник

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Сопственички прирачник GRANDLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/38463/w960_38463-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.5 Сопственички прирачник

Page 1 of 309

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Сопственички прирачник Сопственички прирачник

Page 2 of 309

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Сопственички прирачник

Page 3 of 309

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Сопственички прирачник Вовед............................................ 2
Накратко ....................................... 6
Клучеви, врати и прозорци ........21
Седишта, потпи

Page 4 of 309

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Сопственички прирачник 2ВоведВовед

Page 5 of 309

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Сопственички прирачник Вовед3Податоци што сеспецифични за возилото
Ве молиме да ги внесете
податоците на Вашето возило на
претходна

Page 6 of 309

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Сопственички прирачник 4Вовед● Податоците за насоките на пр.лево или десно, или предно
или задно секогаш се
однесуваат на правецот н

Page 7 of 309

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Сопственички прирачник Вовед5

Page 8 of 309

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Сопственички прирачник 6НакраткоНакраткоПрвични информации
за возењетоОтклучување на возилото
Притиснете c
 за да го отклучите
воз

Page 9 of 309

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Сопственички прирачник Накратко7Местење на седиштата
Надолжно прилагодување
Повлечете ја рачката, слизнете го
седиштето, отпуштете

Page 10 of 309

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Сопственички прирачник 8НакраткоНавалување на седиштата
Притиснете го прекинувачот
горе:предниот крај погоредолу:предниот крај по
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 310 next >