OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26210/w960_26210-0.png OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 81 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka79Systém strešných
nosičov
Strešný nosič
Z bezpečnostných dôvodov a aby sa
zabránilo poškodeniu strechy sa
odporúča použiť systém strešného
nosiča schválený pr

Page 82 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 80Úložná schránka● Predmety v batožinovompriestore zaistite, aby sa
zabránilo ich posunutiu.
● Počas prepravy predmetov v batožinovom priestore nesmú
byť operadlá zadných sedadiel
nakl

Page 83 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky81Prístroje a ovládacieprvkyOvládacie prvky ........................... 82
Nastavenie volantu ....................82
Ovládacie prvky na volante .......82
Vyhrievaný v

Page 84 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 82Prístroje a ovládacie prvkyOvládacie prvky
Nastavenie volantu
Odistite páčku, nastavte volant,
potom páčku zaistite a dbajte, aby
bola úplne zaistená.
Volant nastavujte iba keď vozidlo sto

Page 85 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky83Plochy odporúčané na úchop volantu
sa ohrejú rýchlejšie a na vyššiu
teplotu, ako ostatné časti.
Vyhrievanie funguje iba pri
naštartovanom motore a počas
zap

Page 86 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 84Prístroje a ovládacie prvkyStierače čelného okna s dažďovým
senzoromHI:rýchle stieranieLO:pomalé stieranieAUTO:automatické stieranie s
dažďovým senzoromOFF:vypnuté
V polohe AUTO daž

Page 87 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky85Zatiahnite za páčku. Kvapalina
ostrekovača sa rozstriekne na čelné
okno a stierač urobí niekoľko zotretí.
Kvapalina ostrekovačov 3 214.
Stierač zadného okna

Page 88 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 86Prístroje a ovládacie prvky9Varovanie
Povrch vozovky môže byť
namrznutý i v prípade, že je na displeji zobrazená vonkajšia
teplota o niekoľko stupňov vyššia
než 0 °C.
Hodiny
Dátum a

Page 89 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky87Dotýkaním sa + a - upravíte
nastavenia.
8'' Farebný informačný displej
Stlačte SET a vyberte položku
OPTIONS .
Vyberte možnosť Nastavenie času –

Page 90 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 88Prístroje a ovládacie prvkyNeprekračujte maximálnu spotrebu
energie 120 wattov.
230-voltová napájacia zásuvka sa
môže nachádzať aj v zadnej konzole.
Neprekračujte maximálnu spotrebu
ene