OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2019.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26215/w960_26215-0.png OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 121 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie119Spínač svetiel je v polohe AUTO:
zapnutím predných svetiel do hmly sa
automaticky zapnú aj svetlomety.
Zadné hmlové svetlo
Ovláda sa tlačidlom r
.
Spínač svetiel je v polohe

Page 122 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 120OsvetlenieOsvetlenie interiéruOsvetlenie panelu prístrojov
Keď je rozsvietené vonkajšie
osvetlenie vozidla, môžete nastaviť
jas týchto svetiel:
● osvetlenie prístrojovej dosky● Inform

Page 123 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie121
Obrázok znázorňuje zadné vnútorné
osvetlenie vozidla.
Svetla slnečnej clony Rozsvieti sa, ak sa otvorí kryt.
Osvetlenie
Osvetlenie stredovej
konzoly
Bodové svetlo integrované v

Page 124 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 122KlimatizáciaKlimatizáciaKlimatizácia................................ 122
Systém kúrenia a vetrania .......122
Elektronicky riadená klimatizácia ............................. 126
Nezávislé

Page 125 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia123v smere hodi‐
nových ručičiek:zvýšenie rýchlostiproti smeru
hodinových
ručičiek:zníženie rýchlosti
Odstránenie zahmlenia a
námrazy
● Stlačte à: distribúcia vzduch

Page 126 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 124KlimatizáciaNiektoré zmeny nastavenia sa krátko
zobrazia na informačnom displeji.
Aktivované funkcie sú indikované
indikátorom LED v príslušnom
tlačidle.
Teplota Nastavte teplotu otočen

Page 127 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia125Systém recirkulácie vzduchu
Stlačením tlačidla 4 aktivujte režim
recirkulácie vzduchu. LED v tlačidle
sa rozsvieti, aby indikovala
aktivovanie.
Opätovným stlačením 4 reži

Page 128 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 126KlimatizáciaOdstránenie zahmlenia a
námrazy z okien
● Stlačte à: distribúcia vzduchu
smeruje na čelné sklo.
● Nastavte ovládací prvok teploty £ na najteplejšiu úroveň.
● Zapni

Page 129 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia127● vyhrievanie zadného okna avonkajších spätných zrkadiel b
● vyhrievané čelné sklo ,
● vyhrievané sedadlá ß
● odvetrávané sedadlá A
Vyhrievanie zadného okna

Page 130 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 128KlimatizáciaZákladné nastavenie pre dosiahnutiemaximálneho komfortu:
● Po stlačení tlačidla AUTO sa
distribúcia vzduchu a rýchlosť
ventilátora regulujú automaticky.
● Otvorte všet