OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26216/w960_26216-0.png OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 251 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo249● Neštartujte vozidlo, keď jezdvihnuté na zdviháku.
● Pred zaskrutkovaním skrutiek kolies skrutky očistite.9Varovanie
Skrutky kolies nemažte mazivom.
Uťahovacie

Page 252 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 250Starostlivosť o vozidloPoloha predného ramena zdvíhacej
plošiny sa musí nachádzať v strede pod príslušným zdvíhacím bodom
vozidla.
Rezervné koleso Rezervné koleso môže byť
klasifik

Page 253 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo251● Zatiahnite parkovaciu brzdu azaraďte prvý prevodový stupeň,
spiatočku alebo P.
● Vytiahnite rezervné koleso.
● Nikdy nemeňte zároveň viac než jedno koleso

Page 254 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 252Starostlivosť o vozidloKolesá môžu byť chránené
zaisťovacími maticami. Ak chcete povoliť tieto špeciálne matice,
najprv nasaďte adaptér na hlavu
matice a potom nasaďte kľúč na
kol

Page 255 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo253kolies možno použiť aj na oceľovérezervné koleso. V takom prípade
je rezervné koleso zaistené
kónickým kontaktom jednotlivých
skrutiek.
10. Pred nainštalovaním

Page 256 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 254Starostlivosť o vozidlo9Varovanie
Zabráňte kontaktu akumulátora s
očami, pokožkou, textíliami a
natretými povrchmi. Kvapalina
obsahuje kyselinou sírovú, ktorá
môže spôsobiť pri priam

Page 257 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo255Veďte štartovacie káble tak, aby sa
nemohli dotknúť pohyblivých častí v
motorovom priestore.
Štartovanie motora: 1. Naštartujte motor vozidla s pomocným akumulát

Page 258 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 256Starostlivosť o vozidloVýstraha
Deaktivujte asistenčné systémy
vodiča, ako napr. aktívne núdzové brzdenie 3 180, pretože v
opačnom prípade môže vozidlo
počas vlečenia automaticky
b

Page 259 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo257Zaskrutkujte ťažné oko doľava až na
doraz tak, aby sa zastavilo v
horizontálnej polohe.
Pevné úchytné oko na spodku zadnej
časti vozidla nesmie byť nikdy použit

Page 260 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 258Starostlivosť o vozidloMotorový priestor nečistite prúdom
pary alebo čistiacim zariadením s
vysokotlakovými tryskami.
Vozidlo dôkladne opláchnite a osušte
jelenicou. Jelenicu často vypla