OPEL INSIGNIA 2015.5 Instruksjonsbok

OPEL INSIGNIA 2015.5 Instruksjonsbok INSIGNIA 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/38833/w960_38833-0.png OPEL INSIGNIA 2015.5 Instruksjonsbok

Page 1 of 327

OPEL INSIGNIA 2015.5 Instruksjonsbok OPEL INSIGNIAInstruksjonsbok

Page 2 of 327

OPEL INSIGNIA 2015.5 Instruksjonsbok

Page 3 of 327

OPEL INSIGNIA 2015.5 Instruksjonsbok Innledning...................................... 2
Kort og viktig .................................. 6
Nøkler, dører og vinduer ..............21
Seter og sikkerhetsutstyr .............45
Oppbevaring

Page 4 of 327

OPEL INSIGNIA 2015.5 Instruksjonsbok 2InnledningInnledning

Page 5 of 327

OPEL INSIGNIA 2015.5 Instruksjonsbok Innledning3Opplysninger om denne
bilen Skriv inn opplysninger om bilen din påforrige side, så vet du hvor du har
dem. Denne informasjonen finner du
i avsnittene "Service og vedlikehold"
og &

Page 6 of 327

OPEL INSIGNIA 2015.5 Instruksjonsbok 4InnledningFare, Advarsel og Merk9Fare
Tekst merket med 9 Fare indike‐
rer mulig livsfare. Dersom slik in‐
formasjon ikke følges, kan det
medføre livsfare.
9 Advarsel
Tekst merket med 9 Advar

Page 7 of 327

OPEL INSIGNIA 2015.5 Instruksjonsbok Innledning5

Page 8 of 327

OPEL INSIGNIA 2015.5 Instruksjonsbok 6Kort og viktigKort og viktigDette må du vite før du
kjørerLåse opp bilen
Trykk på c for å låse opp dørene og
bagasjerommet. Åpne dørene ved å
dra i håndtaket. For å åpne bakluken
drar

Page 9 of 327

OPEL INSIGNIA 2015.5 Instruksjonsbok Kort og viktig79Fare
Sitt ikke nærmere enn 25 cm fra
rattet, dette for å sikre tilstrekkelig
plass for kollisjonsputen hvis den
utløses.
Seterygger
Dra i spaken, juster seteryggen og
slipp spaken.

Page 10 of 327

OPEL INSIGNIA 2015.5 Instruksjonsbok 8Kort og viktig
Setehelning
Pumpebevegelser med betjenings‐
hendelen
oppover=forkanten høyerenedover=forkanten lavere
Setestilling 3 47, justering av se‐
tene 3 47.
Elektrisk setejustering
Bruk
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 330 next >