OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26236/w960_26236-0.png OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 131 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky129
Automatické sklápanie zrkadla:
Aktivuje alebo deaktivuje sklápanie vonkajších spätných zrkadiel
diaľkovým ovládačom.
Stierač zadného okna pri cúvaní zap

Page 132 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 130Prístroje a ovládacie prvky
Spätná kamera
Vodiace línie : Aktivuje alebo
deaktivuje navádzacie čiary.
Pomocné symboly pri cúvaní :
Aktivuje alebo deaktivuje symboly
zadného parkovacieho

Page 133 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie131OsvetlenieVonkajšie osvetlenie vozidla......131
Osvetlenie interiéru ....................139
Osvetlenie .................................. 141Vonkajšie osvetlenie
vozidla
Spínač svet

Page 134 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 132Osvetlenie
Ďalšie svetlá v ráme dverí
batožinového priestoru, Sports
Tourer/Country Tourer
Dodatočné zostavy zadných svetiel,
skupinové zadné svetlá a výstražné
svetlá sa nachádza

Page 135 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie133
Táto funkcia umožní používať
diaľkové svetlá ako hlavné osvetlenie v noci a keď je rýchlosť vozidla vyššia
ako 40 km/h.
Automaticky prepne na stretávacie
svetlá, ak:
■

Page 136 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 134OsvetlenieNastavenie sklonu
svetlometov
Manuálne nastavenie sklonu
svetlometov 
Prispôsobenie sklonu svetlometov
zaťaženiu vozidla, aby sa zabránilo
oslňovaniu: otočte koliesko ? do
želane

Page 137 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie135
stretávacími/diaľkovými svetlami, a tov závislosti od svetelných podmienok
a informácií poskytnutých systémom
dažďového senzora. Automatické
ovládanie svetiel 3 132.
Adap

Page 138 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 136Osvetlenie
Osvetlenie rohu
V ostrej zatáčke alebo pri zabáčaní
danom uhlom volantu alebo
používaním smerových svetiel sa
rozsvieti ďalší reflektor na ľavej alebo pravej strane, ktorý

Page 139 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie137
Ak sa aktivuje svetelný klaksón, keď
sú zapnuté diaľkové svetlá, asistent
diaľkových svetiel sa deaktivuje.
Ak sa aktivuje svetelný klaksón, keď
sú vypnuté diaľkové svet

Page 140 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 138Osvetlenie
Pre tri bliknutia, napr. pri zmenejazdného pruhu, stlačte páčku až do
pocítenia odporu a potom ju uvoľnite.
Ak je pripojený príves, ukazovateľ
smeru zabliká šesťkrát, keď