OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26233/w960_26233-0.png OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 51 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio51RádioPoužitie........................................ 51
Vyhľadávanie staníc ....................51
Ponuky vlnových pásiem .............52
Rádiový dátový systém (RDS) .....53
Vysie

Page 52 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 52Rádio
Poznámky
Zvýrazní sa práve prijímaná stanica.
Listujte v zozname a vyberte
požadovanú položku zoznamu.
Kategórie
Pre zobrazenie zoznamu kategórií
aktuálne aktívneho vlnového p

Page 53 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio53
Nastavenia tónuVyhľadajte podrobný popis 3 45.
Automatická hlasitosť
Vyhľadajte podrobný popis 3 46.
Aktualizácia zoznamu staníc Ak stanice uložené v zozname
daného vlnového p

Page 54 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 54Rádio
RDS
Nastavte RDS - Zap alebo RDS - Vyp .
Dopravný program (TP)
Rozhlasové stanice so službou
dopravných správ sú stanice RDS,
ktoré vysielajú dopravné správy. Ak
sa zapnuté dopra

Page 55 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio55
■ Ak je prijímač DAB schopný prijaťsignál vysielaný rozhlasovou
stanicou (dokonca aj keď je signál
veľmi slabý), reprodukcia zvuku je
zabezpečená.
■ Zvuk neslabne (nestráca h

Page 56 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 56Rádio
Prepájanie DAB s FM
Ak je táto funkcia aktivovaná,
zariadenie prepne na príslušnú FM
stanicu aktívnej DAB služby (ak je
dostupná), ak je signál DAB príliš
slabý na to, aby ho moh

Page 57 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CD prehrávač57CD prehrávačVšeobecné informácie.................57
Použitie ........................................ 58Všeobecné informácie
Prehrávač CD informačného systému
dokáže pr

Page 58 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 58CD prehrávač
■ Disky CD vráťte do svojho obaluhneď po vybratí z meniča
prehrávača, aby sa ochránili pred
poškodením a nečistotami.
■ Nečistoty a kvapaliny na diskoch CD môžu zne

Page 59 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CD prehrávač59
Preskočenie na predchádzajúcualebo nasledujúcu stopu
Zvoľte tlačidlá t alebo v pre
prehrávanie predchádzajúcej alebo
nasledujúcej stopy.
Alternatívne otočte regulátor

Page 60 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 60Externé zariadeniaExterné zariadeniaVšeobecné informácie.................60
Prehrávanie zvuku .......................63
Prehrávanie videa ........................64Všeobecné informácie
Vst