OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26234/w960_26234-0.png OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 121 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky119
Digitálna rýchlosť
Digitálne zobrazenie okamžitej
spotreby.
Dojazd
Dojazd sa vypočíta z hodnôt
množstva paliva v nádrži a okamžitej
spotreby. Na displeji s

Page 122 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 120Prístroje a ovládacie prvky
Napätie akumulátora
Zobrazuje napätie akumulátora
vozidla.
Hlavné spotrebiče
V zostupnom poradí sa zobrazuje
zoznam jazdcov s najlepšou
spotrebou, ktorí sú a

Page 123 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky121
■ Zvýšenie výkonu trurba
■ Teplota oleja
■ Tlak oleja
■ Napätie akumulátora
■ Teplota prevodového oleja
V závislosti od nastavenia displeja
vyššej

Page 124 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 122Prístroje a ovládacie prvky
Otočte koliesko nastavovača alebo
stlačte Q alebo P, aby ste zvolili
stránku a dodržiavajte pokyny
uvedené v podmenu:
■ Jednotky
■ Témy displeja
■ Strá

Page 125 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky123
Farebný informačný displej 3 123.
Prispôsobenie vozidla 3 127.
Ďalšie informácie nájdete uvedené v návode k informačnému systému.
Farebný informačný d

Page 126 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 124Prístroje a ovládacie prvky
Ovládanie tlačidlami
Stlačte tlačidlo X pre zapnutie
displeja.
Stlačte tlačidlo ;, aby ste zobrazili
domovskú stránku.
Otočte tlačidlo MENU, aby ste zvolil

Page 127 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky125
Režim ValetNiektoré funkcie informačného centra
vodiča a farebného informačného
displeja môžu byť pre niektorých
vodičov obmedzené.
Aktivovanie alebo dea

Page 128 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 126Prístroje a ovládacie prvky
■ Systémy jazdy
■ Systémy riadenia jazdy
■ Asistenčné systémy vodiča
■ Tempomat
■ Obmedzovač rýchlosti
■ Adaptívny tempomat
■ Varovanie pred če

Page 129 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky127
Ak vozidlo stojí alebo dvere
vodiča sú otvorené ■ Keď je kľúč v spínacej skrinke.
■ So zapnutým vonkajším osvetlením.
■ Ak ťažné zariadenie nie j

Page 130 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 128Prístroje a ovládacie prvky
informačného displeja 3 123 a návod
na používanie informačného
systému.
S aktívnym displejom stlačte
tlačidlo ;.
Otočte tlačidlo MENU, aby ste zvolili