OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2016.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26240/w960_26240-0.png OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 151 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia149Distribúcia vzduchu l M K
Stlačte:
l:na čelné okno a na okná v
predných dveráchM:do oblasti hlavy prostredníctvom
nastaviteľných ventilačných
otvorovK:do priestoru nôh a

Page 152 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 150KlimatizáciaAk nepotrebujete ochladzovať alebo
vysušovať vzduch, vypnite chladenie,
aby ste ušetrili palivo. Aktivované
chladenie môže deaktivovať
automatické vypnutia motora.
Systém Sto

Page 153 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia151Automatická klimatizácia
V automatickom režime sa teplota,
rýchlosť ventilátora a distribúcia
vzduchu reguluje automaticky.
Ovládače a tlačidlá pre nasledujúce
funkcie:
●

Page 154 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 152KlimatizáciaZákladné nastavenie pre dosiahnutiemaximálneho komfortu:
● Po stlačení tlačidla AUTO sa
distribúcia vzduchu a rýchlosť
ventilátora regulujú automaticky.
LED v tlačidle s

Page 155 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia153Odstránenie zahmlenia a
námrazy z okien V
●
Stlačte V. LED v tlačidle sa
rozsvieti, aby indikovala
aktivovanie.
● Teplota a distribúcia vzduchu sú nastavené automaticky a

Page 156 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 154KlimatizáciaDistribúcia vzduchu l, M , K
Pre prispôsobenie nastavenia stlačte
príslušné tlačidlo. LED v tlačidle sa rozsvieti, aby indikovala aktivovanie.
l:na čelné okno a na okná v
pr

Page 157 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia155Manuálna recirkulácia
vzduchu 4
Stlačením tlačidla 4
 aktivujte režim
recirkulácie vzduchu. LED v tlačidle
sa rozsvieti, aby indikovala
aktivovanie.
Zvoľte recirkuláciu vzd

Page 158 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 156Klimatizácia●ZAPNUTIE/VYPNUTIE systému
X
● dvojzónovej synchronizácie
teploty SYNC
Vyhrievanie zadného okna Ü 3 44.
Vyhrievané predné sedadlá ß 3 56.
Vetrané predné sedadlá A

Page 159 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia157Nastavenie regulácie rýchlosti
ventilátora v automatickom režime sa
dá zmeniť v menu prispôsobenia
vozidla na farebnom informačnom
displeji.
Zvoľte príslušné nastavenie v
N

Page 160 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 158KlimatizáciaOdstránenie zahmlenia a
námrazy z okien V
●
Stlačte V. LED v tlačidle sa
rozsvieti, aby indikovala
aktivovanie.
● Teplota a distribúcia vzduchu sú nastavené automaticky a