OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26244/w960_26244-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 111 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky109Otočte koliesko nastavovača alebo
stlačte ä alebo å, aby ste zvolili
stránku:
● denné počítadlo kilometrov 1 alebo A
priemerná spotreba paliva 1
alebo A
p

Page 112 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 110Prístroje a ovládacie prvkyDojazd
Dojazd sa vypočíta z hodnôt hladiny paliva v nádrži a okamžitej spotreby.
Na displeji sa zobrazujú priemerné hodnoty.
Hodnota dojazdu sa po doplnení
pal

Page 113 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky111Ekonomický trend
Zobrazuje vývoj priemernej spotreby
na vzdialenosť 50 km. Vyplnené segmenty zobrazujú spotrebu v
krokoch po 5 km a ukazujú vplyv
topografie alebo

Page 114 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 112Prístroje a ovládacie prvkyTémy displeja
Stlačte é, keď sú zobrazené témy
displeja. Zvoľte režim Sport alebo
Touring stlačením 9. Režim Sport
zahŕňa viac informácií o vozidle,
r

Page 115 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky113
Typy ukazovateľov, ktoré možno
vybrať:
● Napätie akumulátora
Zobrazuje napätie akumulátora
vozidla (V). Počas chodu motora
sa môže napätie meniť v rozsa

Page 116 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 114Prístroje a ovládacie prvky
Stlačte X pre zapnutie displeja.
Stlačte ;, aby ste zobrazili
domovskú stránku.
Prstom sa dotknite ikony zobrazenia
požadovanej ponuky.
Dotykom na príslušnú i

Page 117 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky115Režim Valet
Niektoré funkcie informačného centra
vodiča a informačného displeja môžu byť pre niektorých vodičov
obmedzené.
Viac informácií nájdete v ná

Page 118 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 116Prístroje a ovládacie prvky● mechanická/automatickáprevodovka: indikácia
preradenia rýchlostného stupňa
● indikácia funkcie Autostop
Zobrazenie audia
Zobrazuje
● rýchlomer: digitál

Page 119 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky117Nadvihnutím a podržaním & displej
zosvetlíte. Zatlačením nadol a
podržaním displej stmavíte.
Obraz možno dočasne zosvetliť v
závislosti od uhla a dopadu
sl

Page 120 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 118Prístroje a ovládacie prvky
Na displeji strednej a vyššej úrovne
správu potvrďte stlačením 9.
Správy vozidla a servisné správy Správy vozidla sú zobrazené formou
textu. Postupujte p