OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26244/w960_26244-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 81 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky79Ovládacie prvky
Nastavenie volantu
Odistite páčku, nastavte volant,
potom páčku zaistite a dbajte, aby
bola úplne zaistená.
Volant nastavujte, iba keď vozidlo
st

Page 82 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 80Prístroje a ovládacie prvky
Najrýchlejšie za zohrejú oblasti
odporúčaného uchopenia na volante
a dosiahnu vyššiu teplotu ako ostatné oblasti.
Vyhrievanie funguje iba pri
naštartovanom mo

Page 83 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky81V umývačkách automobilov ich
vypnite.
Cyklovač stieračov
Pákový prepínač v strednej polohe
INT .
Otáčaním nastavovacieho kolieska upravte frekvenciu stierani

Page 84 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 82Prístroje a ovládacie prvky
Udržujte snímač bez prachu, nečistôt
a námrazy.
Funkciu dažďového senzora môžete
aktivovať alebo deaktivovať v
prispôsobení vozidla.
Vyberte príslušné

Page 85 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky83Aktiváciu alebo deaktiváciu tejto
funkcie je možné zmeniť v ponuke
Nastavenia na informačnom displeji.
Prispôsobenie vozidla 3 119.
Ostrekovač zadného okna
Za

Page 86 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 84Prístroje a ovládacie prvky7'' Farebný informačný displejStlačte ; a potom vyberte
Nastavenia .
Zvoľte Čas a dátum , aby ste zobrazili
príslušnú podriadenú ponuku.
Nastaviť f

Page 87 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky85Nastaviť dátum
Výberom Nastaviť dátum zobrazte
príslušnú podponuku.
Poznámky
Ak sú informácie o dátume
poskytované automaticky, táto
položka menu nie je

Page 88 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 86Prístroje a ovládacie prvky
V zadnej časti stredovej konzoly sa
nachádzajú dva porty USB určené len
pre nabíjacie zariadenia.
Poznámky
Konektory udržujte vždy čisté a
suché.
Induktívn

Page 89 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky87
Prenosný popolník sa môže
umiestniť do držiaka nápojov.

Page 90 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 88Prístroje a ovládacie prvkyVýstražné kontrolky,
meriace prístroje a
ukazatele
Prístrojový panel V závislosti od verzie sú k dispozícii
tri typy prístrojových panelov:
● Baselevel
●