OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2019.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26253/w960_26253-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 281 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo279Snehové reťaze sa môžu používať
len s pneumatikami s rozmermi
215/60 R16, 215/55 R17,
225/55 R17 a 235/45 R18.
Núdzové rezervné koleso
Použitie snehových reťaz

Page 282 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 280Starostlivosť o vozidlo
Vo vozidlách so systémom audio
reproduktorov je súprava na opravu
pneumatiky uložená spolu s náradím.
V ostatných verziách je súprava na
opravu pneumatiky uložen

Page 283 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo2812.Typ 1: naskrutkujte vzduchovú
hadicu kompresora na prípojku na
nádobke s tesniacou hmotou a
nádobku s tesniacou hmotou
zasuňte do držiaka na
kompresore.
Typ 2: ods

Page 284 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 282Starostlivosť o vozidlo9. Tlakomer kompresora krátkoukazuje až 6 barov počas
vyprázdňovania nádobky s
tesniacou hmotou (približne
30 sekúnd). Potom začne tlak
klesať.
10. Všetka tesniac

Page 285 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo283pneumatiky na voľný vývod
nádobky s tesniacou hmotou. To
bráni úniku tesniacej hmoty.
Typ 2: nádobku s tesniacou
hmotou nie je možné z
kompresora vybrať. Nádobku

Page 286 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 284Starostlivosť o vozidloVýmena kolesaVykonajte nasledujúce prípravy adodržujte nasledujúce pokyny:
● Zaparkujte vozidlo na rovine, na pevnom a nekĺzavom povrchu.Predné kolesá musia byť v

Page 287 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo285predpisov v danej krajine. V takom
prípade platí maximálna prípustná
rýchlosť, aj keď nie je uvedená na
štítku na rezervnom kolese.
Vždy inštalujte len jedno n

Page 288 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 286Starostlivosť o vozidlo● Nikdy nemeňte zároveň viac nežjedno koleso.
● Zdvihák používajte len a výmenu
kolies v prípade defektu, nie na
prezúvanie zimných alebo
letných pneumatík.

Page 289 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo287
Niektoré verzie majú panely,
pričom zdvíhacie body vozidla sú
zakryté: najskôr vytiahnite kryt v
príslušnom bode zdvíhania.
4. Zdvihák nastavte na požadovanú v

Page 290 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 288Starostlivosť o vozidlo
1. Zasuňte predlžovaciu skrutku nazávitovú skrutku.
2. Uložte poškodené koleso otočené
vonkajšou stranou nahor do
priestoru na rezervné koleso a
zaistite ho nask