OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26255/w960_26255-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 121 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky119Keď je hladina paliva v nádrži nízka,
správa sa objaví na displeji a
kontrolka Y v ukazovateli paliva sa
rozsvieti.
Keď je potrebné nádrž čo najskôr
doplni

Page 122 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 120Prístroje a ovládacie prvkyTrend hospodárenia
Zobrazuje vývoj priemernej spotreby
na vzdialenosť 50 km. Vyplnené segmenty zobrazujú spotrebu v
krokoch po 5 km a ukazujú vplyv
topografie ale

Page 123 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky121Jednotky
Vyberte systém zobrazovania
jednotiek: angloamerické alebo
metrické.
Displej
Stlačte tlačidlo é a vyberte režim
Sport alebo Touring. Režim Sport
zahŕ

Page 124 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 122Prístroje a ovládacie prvky●AdBlue
Zobrazenie hladiny v nádrži na kvapalinu AdBlue 3 169.
● IFE-AFE
Zobrazuje okamžitú, aj
priemernú spotrebu paliva.
● Dojazd
Zobrazenie priemernej
os

Page 125 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky123Dotykom na príslušnú ikonu potvrďte
výber.
Dotykom na 9 sa vráťte na
nasledujúcu ponuku vyššej úrovne.
Stlačte ;, aby ste sa vrátili späť na
domovskú

Page 126 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 124Prístroje a ovládacie prvkyHead-up displejHead-up displej zobrazuje informácie
vodiča týkajúce sa prístrojového
panela na čelnom skle na strane
vodiča.
Informácie sa zobrazujú vo forme

Page 127 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky125● automatická prevodovka: polohavoliacej páky
● mechanická / automatická prevodovka: indikácia
preradenia rýchlostného stupňa
Zobrazenie audia
Zobrazuje
●

Page 128 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 126Prístroje a ovládacie prvkyNadvihnutím a podržaním & displej
zosvetlíte. Zatlačením nadol a
podržaním displej stmavíte.
Obraz možno dočasne zosvetliť v
závislosti od uhla a dopadu
sl

Page 129 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky127Správy vozidla
Správy sa zobrazujú v informačnom
centre vodiča, v niektorých prípadoch aj spolu s výstražným signálom.
Stlačte Å, aby ste potvrdili správ

Page 130 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 128Prístroje a ovládacie prvkyPočas funkcie Autostop● Ak sú otvorené dvere na strane vodiča.
● Ak nie je splnená jedna z podmienok funkcie Autostop.Prispôsobenie vozidla
Správanie sa vozi