OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26255/w960_26255-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 191 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda189Obnovenie rýchlostného limituKoliesko otočte do strany RES/+.
Načíta sa uložená obmedzená rýchlosť a v informačnom centre
vodiča sa zobrazí bez zátvoriek.
Vypnutie systému
Stla

Page 192 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 190Jazda9Varovanie
Počas jazdy s adaptívnym
tempomatom je vždy potrebná
úplná pozornosť vodiča. Pomocou brzdového pedálu, pedálu
akcelerátora a spínača zrušenia,
ktoré majú prednosť

Page 193 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda191ak je pred vami pomalšie jazdiace
vozidlo. Inak sa vráti na uloženú
rýchlosť.
Keď je systém aktivovaný, adaptívny tempomat spomalí alebo zabrzdí v
prípade, že detekuje vozidlo ja

Page 194 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 192Jazdaže počas používania plynového
pedála je automatické brzdenie
vypnuté.
Ak stojace vozidlo vpredu stojí dlhší
čas a potom sa začne pohybovať
dopredu, ako pripomenutie kontroly
dopr

Page 195 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda1939Varovanie
Vodič preberá plnú zodpovednosť
za jazdu v primeranej vzdialenosti
od vozidla vpredu na základe
premávky, počasia, viditeľnosti a
regionálnych predpisov.
Vzdialenosť od vo

Page 196 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 194JazdaIndikácia na stránke
Asistenčné systémy
Ak je systém aktívny a rozpozná
vozidlo pred vami, lišty pred
symbolom vozidla sa zmenia na
zelené a indikujú nastavenú polohu
medzery.
Deak

Page 197 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda195Keď sa adaptívny tempomat
deaktivuje, farba kontrolky C sa
zmení zo zelenej na bielu a v
informačnom centre vodiča sa
zobrazí kontextové hlásenie.
Nastavená rýchlosť sa bude
udrži

Page 198 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 196Jazda● Adaptívny tempomat berie doúvahy zastavené vozidlá len pri
pomalej rýchlosti.
● Adaptívny tempomat nepoužívajte pri ťahaní prívesu.
● Adaptívny tempomat nepoužívajte na c

Page 199 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda197Zmeny dráhy vozidla
Ak do vašej jazdnej dráhy vstúpi iné
vozidlo, adaptívny tempomat prvýkrát
vozidlo zaznamená, až keď bude
úplne vo vašej jazdnej dráhe. Buďte
pripravený podn

Page 200 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 198JazdaPorucha
Ak adaptívny tempomat nefunguje z
dôvodu dočasných podmienok
(napr. zablokovanie ľadom, prehriate brzdy alebo manévre pri nízkej
rýchlosti) alebo ak došlo k trvalej
poruche sy