OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26255/w960_26255-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 211 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda209
Indikácia vzdialenosti na displeji sa
môže zablokovať správami vozidla s vyššou prioritou. Po zrušení sa
správa s indikáciou vzdialenosti
zobrazí znova.
Keď je aktivovaná parkov

Page 212 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 210JazdaLen modely GSi
V prípade vozidiel s automatickou prevodovkou musí vodič regulovať
akceleráciu a radenie prevodových
stupňov, pričom brzdenie a riadenie
sa vykonáva automaticky.
Pokro

Page 213 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda211Indikácia na informačnom displeji
Vyberte si paralelné alebo pozdĺžne
parkovacie miesto ťuknutím na
príslušnú ikonu na displeji.
Vyberte si stranu parkovania
ťuknutím na príslušn

Page 214 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 212JazdaZobrazovanie na displeji
Pokyny na displeji budú zobrazovať:
● Všeobecné rady a výstražné správy.
● Pokyn na jazdu rýchlosťou vyššou ako 30 km/h počas
režimu hľadania parkov

Page 215 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda213Porucha
Správa sa objaví, keď:
● V systéme je porucha.
● Vodič nedokončil úspešne parkovací manéver.
● Systém nie je funkčný.
● Platia niektoré z dôvodov deaktivácie uv

Page 216 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 214JazdaNízke obrubníky a nerovnosti
povrchu, napr. konštrukčné zóny,
systém nerozpoznáva. Vodič prijíma zodpovednosť.
Poznámky
Nové vozidlá vyžadujú pred prvým
použitím kalibráciu

Page 217 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda215Obmedzenia systémuZa normálnych okolností alebo v
ostrých zákrutách môže dôjsť k
príležitostnému ignorovaniu
varovaní. Systém môže za určitých
poveternostných podmienok (d

Page 218 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 216Jazda
Keď vozidlo naštartujete, obe
vonkajšie spätné zrkadlá sa na chvíľu
rozsvietia, aby vám oznámili, že
systém je v prevádzke.
Detekčné oblasti
Snímače systému pokrývajú obla

Page 219 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda217stromom, kroviu alebo iným statickýmobjektom. To je normálne a systém si
kvôli tomu nevyžaduje opravu.
Systém nemusí fungovať správne, keď:
● ľad, sneh, blato, nálepky, magnety,

Page 220 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 218JazdaFunkcia
Pohľad dozadu
Pohľad dozadu zobrazí obraz
priestoru za vozidlom v pravej časti
obrazovky, po zaradení spiatočky
alebo dotykom na položku d ako
prvú a na položku e ako druhú