OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish)

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) MERIVA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/23853/w960_23853-0.png OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish)

Page 11 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Johdanto11CD 600

Page 12 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 12Johdanto1;
Siirtyminen kotisivulle ............ 17
2 SRCE (lähde)
Paina selataksesi eri
audiolähteitä
CD/MP3-soitin ....................... 30
USB ....................................... 32
AUX

Page 13 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Johdanto1313Monitoimisäädin
Kääntäminen: valikkovaih‐ toehtojen merkintä tai
alfanumeeristen arvojen
asettaminen ......................... 17
Painaminen: merkityn
vaihtoehdon valinta/
aktivoi

Page 14 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 14JohdantoPitkä painallus:
soittoluettelon näyttö .............66
tai laitteen kautta
käytettävän puheentun‐
nistuksen aktivointi (jos
puhelin tukee toimintoa) ........54
2 SRC (lähde)
Paina

Page 15 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Johdanto15Automaattinen poiskytkentä
Jos Infotainment-järjestelmä kytke‐
tään päälle painamalla X sytytysvir‐
ran ollessa katkaistuna, se kytkeytyy automaattisesti uudelleen pois
10 minuut

Page 16 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 16JohdantoPuhelin
Avaa puhelimen päävalikko, jossa on
vaihtoehdot numeroiden syöttöä ja
valintaa varten, painamalla PHONE.
Katso matkapuhelintoimintojen yksi‐
tyiskohtainen selostus 3 63.
Huo

Page 17 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Perustoiminnot17PerustoiminnotPerustoiminnot............................. 17
Äänensävyn asetukset ................19
Äänenvoimakkuusasetukset ........20
Järjestelmäasetukset ...................

Page 18 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 18PerustoiminnotPaina monitoimisäädintä (Navi 950 /Navi 650: paina ulompaa rengasta)
näyttääksesi näyttöön toisen
Kotisivu valikon, jossa on lisää sovel‐
luksia.
Käyttämällä monitoim

Page 19 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Perustoiminnot19Paina monitoimisäädintä vahvistaak‐
sesi asetetun arvon.
Huomautus
Seuraavissa luvuissa toimintavai‐
heet asetuksen säätämiseksi kuva‐
taan muodossa "...säädä <asetu

Page 20 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 20Perustoiminnot
Bass
Käytä tätä asetusta audiolähteiden
matalien taajuuksien korostamiseen
tai vaimentamiseen.
Säädä asetus halutuksi.
Keskiäänet
Käytä tätä asetusta audiolähteen kes
Page:   < prev 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ... 180 next >