OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) VIVARO B 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20754/w960_20754-0.png OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 41 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie41Usuwanie ulubionych
Dotknąć < i wybrać Usuń wszystkie
ulubione lub Usuń pozycję ulubioną .
Następnie wybrać pozycję ulubioną z
wyświetlonej listy. Wyświetla się
komunika

Page 42 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 42WprowadzenieDotknąć i przytrzymać S lub R, aby
szybko przewinąć listę.
Uwaga
W następnych rozdziałach
poszczególne etapy przewijania do
pozycji listy za pomocą ekranu
dotykowego są opisa

Page 43 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie43Obrócić OK w celu ustawienia
żądanej wartości i nacisnąć w celu
potwierdzenia ustawienia.
NAVI 50 IntelliLink – Ustawienia
barwy dźwięku
Aby w dowolnym momencie przejśćdo me

Page 44 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 44WprowadzenieDotknąć OK, aby potwierdzić
zmiany.
Inne wersje podmenu dźwięku
(gdzie poziomy głośności można
ustawiać indywidualnie dla listy
typów audio), patrz
(NAVI 50 IntelliLink) „Us

Page 45 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie45<, aby wyregulować głośność
dla każdego źródła audio.
W razie potrzeby dotknąć
Przywróć domyślne , aby
przywrócić wszystkie ustawienia
głośności do wartości
fabryczny

Page 46 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 46WprowadzenieWyświetlacz
Wybrać Wyświetlacz , aby wyświetlić
następujące opcje:
● Jasność (Niska/Średnia/
Wysoka)
● Tryb mapy (Auto/Dzień/Noc)
● Auto : Tryby dzienny i nocny
są z

Page 47 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie47●Ustawienia fabryczne
Poniższe ustawienia można
resetować do domyślnych
wartości fabrycznych:
● Wszystkie
● Telefon
● Nawigacja
● System audio-
multimedialny-radiowy
● N

Page 48 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 48WprowadzenieTryb nocny uaktywnia się przy
niskim natężeniu światła
zewnętrznego, gdy włączone są
reflektory.
● Włącz tryb nocny /Użyj trybu
nocnego : Włączanie trybu
nocnego.Dźwięk

Page 49 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie49Uwaga
Następnie system audio-
nawigacyjny uruchomi się
ponownie, domyślnie w języku
angielskim. W razie potrzeby wybrać
Język w menu System, aby zmienić
język.
Ustawienia multi

Page 50 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 50WprowadzenieMedia
Można zaktualizować następujące ustawienia mediów:
● włączanie/wyłączanie powtarzania (utworu)
● włączanie/wyłączanie odtwarzania losowego
● włączanie/wyłącz