OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) VIVARO B 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20754/w960_20754-0.png OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 61 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Odtwarzacz CD61Odtwarzacz CDInformacje ogólne........................61
Obsługa ....................................... 62Informacje ogólne
Odtwarzacz CD systemu
Infotainment umożliwia odtwarzanie

Page 62 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 62Odtwarzacz CD● W celu ochrony płyt CD przedzarysowaniem i zabrudzeniem
po wyjęciu z napędu należy je od
razu chować w ich koperty.
● Brud i płyny znajdujące się na płycie CD mogą zabru

Page 63 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Odtwarzacz CD63Gdy powtarzanie jest aktywne nawyświetlaczu widoczne jest
wskazanie RPT.
Ponownie nacisnąć i przytrzymać
przycisk 1, aby wyłączyć odtwarzanie
losowe.
RPT znika z wyświetlacza

Page 64 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 64Odtwarzacz CD
1.t : Przejście do poprzedniej
ścieżki.
2. =: Wstrzymanie odtwarzania
ścieżki.
3. v : Przejście do następnej
ścieżki.
4. Pasek przewijania dla upływającego czasu: Przewijani

Page 65 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Odtwarzacz CD65Odtwarzanie losowe
Dotknąć < lub nacisnąć Options na
centralnym panelu sterowania, aby wyświetlić menu ustawień, a
następnie wybrać opcję Shuffle w
celu aktywowania.
Uwaga

Page 66 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 66Wejście AUXWejście AUXInformacje ogólne........................66
Obsługa ....................................... 66Informacje ogólne
W niektórych wersjach w module
systemu audio-nawigacyjnego

Page 67 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wejście AUX67odtwarzany przez urządzenie może
być słyszalny z pewnym
opóźnieniem.
Nazwa wykonawcy i tytuł utworu nie
są wyświetlane.
Uwaga
Podczas jazdy upewnić się, że
urządzenie zewnę

Page 68 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 68Wejście AUX●Odtwarzacz płyt CD : Patrz
(NAVI 80 IntelliLink) „Obsługa
odtwarzacza płyt CD” 3 62.
● Karta SD : Obsługa jest podobna
jak w przypadku odtwarzacza
płyt CD 3 62.

Page 69 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Gniazdo USB69Gniazdo USBInformacje ogólne........................69
Odtwarzanie zapisanych plików audio ............................................ 70Informacje ogólne
W niektórych wersjach w mod

Page 70 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 70Gniazdo USBskompresowane nie są
odtwarzane.
Maksymalna głębokość struktury
katalogów: 11 poziomów.
Maksymalna liczba plików, które
można zapisać: 1000 plików.
NAVI 50 IntelliLink : Zalec