OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) VIVARO B 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20754/w960_20754-0.png OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 71 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Gniazdo USB71Gdy jest aktywne menu t/ü MEDIA ,
dostępne są następujące podmenu:
● Główne /Odtwarzacz
● Lista
● Opcje
W celu przełączenia źródeł audio dotknąć S w górnym lewym rog

Page 72 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 72Gniazdo USB●Połączenie Bluetooth : Patrz
(NAVI 80 IntelliLink)
„Odtwarzanie muzyki przez łącze
Bluetooth” 3 73.
● Karta SD
● Odtwarzacz płyt CD : Patrz
(NAVI 80 IntelliLink) „Obsł

Page 73 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth73Odtwarzanie
muzyki przez łącze
BluetoothInformacje ogólne ........................73
Obsługa ....................................... 73Informacje ogóln

Page 74 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 74Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetoothumożliwiającej wykrycie go przez
inne urządzenia (patrz instrukcja
obsługi urządzenia).
● Źródło sygnału audio musi być skojarzone i podłączon

Page 75 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth75Uwaga
Gdy aktywne jest połączenie
Bluetooth, obsługa urządzenia
audio z poziomu systemu
Infotainment powoduje szybsze
rozładowywanie się baterii
urzą

Page 76 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 76Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetoothłącza Bluetooth, tj. przed użyciem
urządzenie musi zostać skojarzone z
systemem pojazdu.
Patrz (NAVI 50 IntelliLink)
„Podłączanie urządzeń przez

Page 77 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth77Aby zmienić podłączone urządzenie
audio, dotknąć 7, a następnie
ÿ USTAWIENIA .
Następnie wybrać Bluetooth a potem
Wyświetlanie listy urządzeń

Page 78 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 78Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetoothtelefoniczny, zostaną skojarzoneobydwie funkcje. Kojarzenie
telefonu komórkowego 3 124.
● Gdy używany jest odtwarzacz audio, funkcje telefonu pozostaj

Page 79 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth79urządzenia od systemu audio-
nawigacyjnego bez usuwania ich oraz ich skojarzenia.
● Usuń urządzenie : Wybrać tę
opcję, aby usunąć skojarzenie
urz

Page 80 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 80Urządzenia zewnętrzneUrządzenia
zewnętrzneWyświetlanie zdjęć ......................80
Odtwarzanie filmów .....................80
Korzystanie z aplikacji na
smartfony ........................