OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) VIVARO B 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20754/w960_20754-0.png OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 31 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie31Uwaga
Przycisk rozpoznawania mowy 5,
jeśli jest w pojeździe, może
znajdować się w zespole elementów
sterujących na kierownicy lub na
kolumnie kierownicy.
Zabezpieczenie przed kra

Page 32 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 32WprowadzenieZmienianie obszaru
geograficznego
W niektórych systemach audio- nawigacyjnych po wprowadzeniu
kodu zabezpieczającego system
może wymagać od użytkownika
wybrania obszaru geograficzne

Page 33 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie33Mogą być wyświetlane następująceopcje (w zależności od wersji):
● Zmień ustawienia (aby
zatwierdzić lub odrzucić
udostępnianie danych)
Uwaga
Jeśli udostępnianie danych je

Page 34 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 34WprowadzenieMożna też (korzystając z elementówsterujących na kolumnie kierownicy)
nacisnąć @ lub 8 lub
jednocześnie  ! i # .
Wyłączanie wyciszenia
Aby wyłączyć wyciszenie (w
zależno

Page 35 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie35NAVI 80 IntelliLink – Obsługa
wyświetlacza
Użyć ekranu dotykowego do obsługi poniższych wyświetlonych menu,
zgodnie z opisem w poszczególnych
rozdziałach.
Na stronie głównej

Page 36 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 36Wprowadzenie●I/←: Przejście do poprzedniej
strony
● j/→: Przejście do następnej
strony
● ↑: Wyświetlane listy; przewijanie w górę
● ↓: Wyświetlane listy; przewijanie w dół

Page 37 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie37NAVI 50 IntelliLink
Szczegółowy opis następujących
elementów:
● Funkcje gniazda AUX 3 66
● Funkcje gniazda USB (w tym iPod) 3 69
● Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth

Page 38 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 38WprowadzenieAby zapisać dane z podróży:
Dotknąć „Zapisz”, a następnie
wybrać typ podróży z poniższej
listy:
Praca/dom, wakacje/urlop,
weekend, podróż/wycieczka,
osobista.
Aby wykasow

Page 39 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie39Wybrać, aby włączyć lub
wyłączyć kamerę wsteczną,
zmienić linie pomocnicze
(statyczne, dynamiczne) i
ustawić parametry obrazu
(np. jasność nasycenie i
kontrast).
Dotknąć

Page 40 of 145

OPEL VIVARO B 2018 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 40Wprowadzenie●Usługi nawigacyjne
Wybrać, aby przejść do funkcji
związanych z nawigacją np.
fotoradary, wyszukiwanie
lokalne, My TomTom LIVE,
pogoda.
Patrz (NAVI 80 IntelliLink) „Usługi
LIV