Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish)

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish) 3008 Hybrid 4 2017 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/10723/w960_10723-0.png Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish)

Page 41 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish) 39
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Om fel detekteras på avgasreningssystemet SCR
Om ett fel detekteras
Kontrollamporna för AdBlue, SERVICE och 
motordiagnos tänds tillsammans med en

Page 42 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish) 40
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Startspärr
Varje gång tändningen slås på, tänds kontrollampan 
SERVICE och kontrollampan för motorns självdiagnos, 
AdBlue-lampan blinkar, en

Page 43 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish) 41
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Kilometerräknare
Om du reser utomlands kan det vara 
nödvändigt att ändra avståndsenhet: 
visningen av hastighet måste uttryckas i 
landets offi

Page 44 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish) 42
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Instrumentpanelens 
belysning med reostat
Version med enfärgad display
Ljusstyrkan för instrumentpanelens 
komfortbelysning ställs in på pekskärm

Page 45 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish) 43
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Färddator
Visning av data på 
instrumentpanelen
F Tryck på knappen i torkarreglagets ände 
för att visa de olika flikarna efter varandra
Visninge

Page 46 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish) 44
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Några definitioner…
Räckvidd
(km eller miles)
När det resterande bränslet räcker till mindre 
än 30 km indikeras detta med streck.
Efter brän

Page 47 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish) 45
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Enfärgad display C
Information som visas på displayenReglageHuvudmeny
Beroende på situation visas:
- 
tid,
-
 datum,
-
 
u
 tetemperatur (blinkar

Page 48 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish) 46
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Menyn "Telephone" 
(Telefon)
Menyn "Connections" 
(Anslutningar)
När bilradion är påslagen används denna 
meny för att parkoppla Bluetooth-utrust

Page 49 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish) 47
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Välja språk
Då du har valt denna meny kan du välja 
visningsspråk på displayen och på 
instrumentpanelen.
Displayinställningar
Den här menyn

Page 50 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish) 48
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Pekskärm
Detta system ger dig tillgång till:
- p ermanent visning av tid och utetemperatur 
(en blå kontrollampa tänds vid risk för 
halka),
-
 r