Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Omistajan käsikirja (in Finnish)

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Omistajan käsikirja (in Finnish) 3008 Hybrid 4 2017 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/10722/w960_10722-0.png Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Omistajan käsikirja (in Finnish)

Page 11 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Omistajan käsikirja (in Finnish) 9
3008-2_fi_Chap00b_vue-ensemble_ed01-2016
tekniset tiedot - Huolto
Akku 332-335en
ergiansäästötila  2 90
Dieselpolttoaineen loppuminen, 
diesel 
 
3

08
AdBlue 
 
3

7- 40
ta

sojen tarkistus

Page 12 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Omistajan käsikirja (in Finnish) 3008-2_fi_Chap00c_eco-conduite_ed01-2016
10
Vaihteiston optimaalinen käyttö
Manuaalivaihteisto: lähde liikkeelle hitaasti ja kytke heti isommalle 
vaihteelle. Kiihdytysvaiheessa vaihda isommalle va

Page 13 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Omistajan käsikirja (in Finnish) 3008-2_fi_Chap00c_eco-conduite_ed01-2016
11
Tunnista energian kulutusta lisäävät 
tekijät
Lastaa kuorma tasaisesti autoon; laita painavimmat matkatavarat 
tavaratilan perälle, mahdollisimman läh

Page 14 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Omistajan käsikirja (in Finnish) 12
3008-2_fi_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Korkealle sijoitettu digitaalinen tabletti
Digitaalinen tabletti
Alla oleva esittely vastaa "DIALS" -näyttötapaa.
1. Polttoainemittari
2.
 A

nalogi

Page 15 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Omistajan käsikirja (in Finnish) 13
3008-2_fi_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Näytöt
Pysyvät tiedot
Valitusta näyttötavasta riippumatta mittaristo 
näyttää:
-
 k
iinteillä paikoilla:
●	 vaihteistoon
	 ja 	 vaihteenvai

Page 16 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Omistajan käsikirja (in Finnish) 14
3008-2_fi_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Näyttötavan valinta
Mittariston näytön muuttaminen:
F k äännä ohjauspyörän vasemmalla 
puolella olevaa säätöpyörää mittariston 
oikeall

Page 17 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Omistajan käsikirja (in Finnish) 15
3008-2_fi_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
"PeRSoNALIS oI DuN " näyttötavan 
parametrien asetus ja mittariston 
personalisoitavissa kentissä näytettävien 
tietojen valinta:
F
 
V
 aliste k

Page 18 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Omistajan käsikirja (in Finnish) 16
3008-2_fi_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Merkkivalot
Sytytysvirran kytkennän yhteydessä
tietyt varoitusvalot syttyvät mittaristoon ja 
palavat muutaman sekunnin, kun sytytysvirta 
kytketä

Page 19 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Omistajan käsikirja (in Finnish) 17
3008-2_fi_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
MerkkivaloTilaSyy Toimenpiteet / Huomioitavaa
Vasen 
suuntavalo vilkkuu.
Valokytkintä painetaan alaspäin.
Oikea 
suuntavalo vilkkuu.
Valokytkintä n

Page 20 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Omistajan käsikirja (in Finnish) 18
3008-2_fi_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
MerkkivaloTilaSyy Toimenpiteet / Huomioitavaa
Dieselmoottorin 
hehkutus yhtäjaksoisesti.
Kun sytytysvirta kytketään 
virta-avaimella tai kun mootto
Page:   < prev 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ... 570 next >